Sim đầu số 03

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0386.002.338   1,100,000 33 Viettel Mua sim
2 0397962234   1,150,000 45 Viettel Mua sim
3 0345.277.678   2,800,000 49 Viettel Mua sim
4 0383.04.04.38   1,100,000 33 Viettel Mua sim
5 0338247368   950,000 44 Viettel Mua sim
6 035456.38.78   1,800,000 49 Viettel Mua sim
7 0329.501.051   1,100,000 26 Viettel Mua sim
8 036666.7891   2,500,000 52 Viettel Mua sim
9 0365.69.1119   900,000 41 Viettel Mua sim
10 0392.686.894   950,000 55 Viettel Mua sim
11 0326.111.227   1,100,000 25 Viettel Mua sim
12 0328.489.849   1,200,000 55 Viettel Mua sim
13 0359.502.205   1,100,000 31 Viettel Mua sim
14 0339.253.352   1,200,000 35 Viettel Mua sim
15 0394580939   950,000 50 Viettel Mua sim
16 0353.092.902   1,100,000 33 Viettel Mua sim
17 0346.01.01.33   1,100,000 21 Viettel Mua sim
18 0336.338.113   1,200,000 31 Viettel Mua sim
19 0343.008.662   900,000 32 Viettel Mua sim
20 0386.73.7997   950,000 59 Viettel Mua sim
21 0385.80.9339   1,100,000 48 Viettel Mua sim
22 0399.29.3003   950,000 38 Viettel Mua sim
23 0363.059.345   1,100,000 38 Viettel Mua sim
24 0379.588.991   900,000 59 Viettel Mua sim
25 0386.888.187   1,300,000 57 Viettel Mua sim
26 0375.719.917   900,000 49 Viettel Mua sim
27 038888.579.1   1,300,000 57 Viettel Mua sim
28 0352.086.986   1,200,000 47 Viettel Mua sim
29 0353333.271   1,100,000 30 Viettel Mua sim
30 0356.159.123   1,240,000 35 Viettel Mua sim
31 0357.519.456   1,600,000 45 Viettel Mua sim
32 0386.316.336   1,600,000 39 Viettel Mua sim
33 0353333.230   1,100,000 25 Viettel Mua sim
34 0378.129.149   900,000 44 Viettel Mua sim
35 0386.166.755   900,000 47 Viettel Mua sim
36 0372.239.568   1,600,000 45 Viettel Mua sim
37 0359.0000.63   1,200,000 26 Viettel Mua sim
38 0389.963.444   1,300,000 50 Viettel Mua sim
39 0327.933.773   900,000 44 Viettel Mua sim
40 038888.40.79   1,800,000 55 Viettel Mua sim
41 036666.02.79   2,500,000 45 Viettel Mua sim
42 0395.777.579   2,800,000 59 Viettel Mua sim
43 0389.662.737   900,000 51 Viettel Mua sim
44 03555565.79   4,500,000 50 Viettel Mua sim
45 0333.220.255   900,000 25 Viettel Mua sim
46 0389106368   1,150,000 44 Viettel Mua sim
47 0335.255.344   900,000 34 Viettel Mua sim
48 032678.7979   21,850,000 58 Viettel Mua sim
49 0393399.333   20,700,000 45 Viettel Mua sim
50 0369.06.09.93   1,800,000 45 Viettel Mua sim