Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0566.71.1959   988,000 790,000 49 Vietnamobile Mua sim
2 0583.39.79.19   813,000 650,000 54 Vietnamobile Mua sim
3 0583.363.787   681,000 545,000 50 Vietnamobile Mua sim
4 0584.85.1983   1,160,000 930,000 51 Vietnamobile Mua sim
5 0567.72.1968   1,310,000 1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
6 0589.202.090   813,000 650,000 35 Vietnamobile Mua sim
7 0587.688.655   725,000 580,000 58 Vietnamobile Mua sim
8 0564.10.8688   725,000 580,000 46 Vietnamobile Mua sim
9 0585.755.488   681,000 545,000 55 Vietnamobile Mua sim
10 0583.732.579   725,000 580,000 49 Vietnamobile Mua sim
11 0584.828.768   900,000 720,000 56 Vietnamobile Mua sim
12 0589.06.1983   1,310,000 1,050,000 49 Vietnamobile Mua sim
13 0587.662.667   813,000 650,000 53 Vietnamobile Mua sim
14 0566.739.139   681,000 545,000 49 Vietnamobile Mua sim
15 0598.1997.88   725,000 580,000 64 Gmobile Mua sim
16 0587.66.5885   813,000 650,000 58 Vietnamobile Mua sim
17 0598.1998.35   681,000 545,000 57 Gmobile Mua sim
18 0587.858.868   3,750,000 3,000,000 63 Vietnamobile Mua sim
19 0584.828.779   1,160,000 930,000 58 Vietnamobile Mua sim
20 0589.883.679   900,000 720,000 63 Vietnamobile Mua sim
21 0564.12.13.18   813,000 650,000 31 Vietnamobile Mua sim
22 0589.12.68.79   1,590,000 1,275,000 55 Vietnamobile Mua sim
23 0584.818.968   900,000 720,000 57 Vietnamobile Mua sim
24 0598.1999.67   725,000 580,000 63 Gmobile Mua sim
25 0586.885.929   638,000 510,000 60 Vietnamobile Mua sim
26 0583.396.693   1,160,000 930,000 52 Vietnamobile Mua sim
27 0564.08.2011   1,160,000 930,000 27 Vietnamobile Mua sim
28 0583.479.879   2,500,000 2,000,000 60 Vietnamobile Mua sim
29 0583.168.579   2,190,000 1,750,000 52 Vietnamobile Mua sim
30 0564.11.04.11   813,000 650,000 23 Vietnamobile Mua sim
31 0587.69.2007   1,160,000 930,000 44 Vietnamobile Mua sim
32 0584.8282.33   681,000 545,000 43 Vietnamobile Mua sim
33 0589.99.35.99   1,160,000 930,000 66 Vietnamobile Mua sim
34 0587.787.288   681,000 545,000 60 Vietnamobile Mua sim
35 0598.1998.33   681,000 545,000 55 Gmobile Mua sim
36 0566.770.773   725,000 580,000 48 Vietnamobile Mua sim
37 056772.2112   681,000 545,000 33 Vietnamobile Mua sim
38 0586.880.998   681,000 545,000 61 Vietnamobile Mua sim
39 0584.219.579   725,000 580,000 50 Vietnamobile Mua sim
40 0564.101.606   681,000 545,000 29 Vietnamobile Mua sim
41 0589.07.1968   1,310,000 1,050,000 53 Vietnamobile Mua sim
42 0598.1999.78   725,000 580,000 65 Gmobile Mua sim
43 0598.1999.45   725,000 580,000 59 Gmobile Mua sim
44 0586666.425   813,000 650,000 48 Vietnamobile Mua sim
45 0587.884.868   813,000 650,000 62 Vietnamobile Mua sim
46 0587.78.2010   1,160,000 930,000 38 Vietnamobile Mua sim
47 0586.50.1981   1,160,000 930,000 43 Vietnamobile Mua sim
48 0584.285.789   900,000 720,000 56 Vietnamobile Mua sim
49 0585.788.277   681,000 545,000 57 Vietnamobile Mua sim
50 0587.82.52.82   725,000 580,000 47 Vietnamobile Mua sim