Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0589999.143   790,000 57 Vietnamobile Mua sim
2 0587.82.3339   790,000 48 Vietnamobile Mua sim
3 0583.74.2002   930,000 31 Vietnamobile Mua sim
4 0566.35.9559   650,000 53 Vietnamobile Mua sim
5 0566.39.2268   650,000 47 Vietnamobile Mua sim
6 0598.1997.78   545,000 63 Gmobile Mua sim
7 0583.289.739   650,000 54 Vietnamobile Mua sim
8 0583.353.323   580,000 35 Vietnamobile Mua sim
9 0563.618.288   545,000 47 Vietnamobile Mua sim
10 0583.13.43.83   650,000 38 Vietnamobile Mua sim
11 0567.718.968   580,000 57 Vietnamobile Mua sim
12 0587775.998   650,000 65 Vietnamobile Mua sim
13 0566.77.4404   510,000 43 Vietnamobile Mua sim
14 0564.09.1976   930,000 47 Vietnamobile Mua sim
15 0587.48.2004   930,000 38 Vietnamobile Mua sim
16 0583.74.1968   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
17 0598.1998.57   545,000 61 Gmobile Mua sim
18 0564.10.1971   930,000 34 Vietnamobile Mua sim
19 0586.55.42.55   580,000 45 Vietnamobile Mua sim
20 0567.71.9968   580,000 58 Vietnamobile Mua sim
21 05993.999.75   720,000 65 Gmobile Mua sim
22 0586.505.545   650,000 43 Vietnamobile Mua sim
23 0598.1998.07   545,000 56 Gmobile Mua sim
24 0564.10.8668   1,350,000 44 Vietnamobile Mua sim
25 0563.363.323   580,000 34 Vietnamobile Mua sim
26 0564.08.38.48   545,000 46 Vietnamobile Mua sim
27 0564.09.2007   930,000 33 Vietnamobile Mua sim
28 0589999.447   930,000 64 Vietnamobile Mua sim
29 0583.39.38.39   2,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
30 05993.999.20   720,000 55 Gmobile Mua sim
31 0583.747.989   650,000 60 Vietnamobile Mua sim
32 0564.113.779   650,000 43 Vietnamobile Mua sim
33 0566.757.168   720,000 51 Vietnamobile Mua sim
34 0583.18.38.18   580,000 45 Vietnamobile Mua sim
35 0583.355.889   650,000 54 Vietnamobile Mua sim
36 0587.66.7557   580,000 56 Vietnamobile Mua sim
37 0598.1998.66   650,000 61 Gmobile Mua sim
38 0587.767.789   2,050,000 64 Vietnamobile Mua sim
39 0583.8844.79   650,000 56 Vietnamobile Mua sim
40 0567.72.1985   1,050,000 50 Vietnamobile Mua sim
41 0583.18.10.88   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
42 0566.55.47.55   580,000 48 Vietnamobile Mua sim
43 05993.999.26   720,000 61 Gmobile Mua sim
44 0566.77.6979   650,000 62 Vietnamobile Mua sim
45 0564.101.131   650,000 22 Vietnamobile Mua sim
46 0587.686.687   1,350,000 61 Vietnamobile Mua sim
47 0589.208.168   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
48 0583.51.88.51   580,000 44 Vietnamobile Mua sim
49 0564.08.8386   650,000 48 Vietnamobile Mua sim
50 0584.86.26.86   650,000 53 Vietnamobile Mua sim