Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0568.668.779   4,550,000 62 Vietnamobile Mua sim
2 0563.669.639   840,000 53 Vietnamobile Mua sim
3 0587.82.9779   1,100,000 62 Vietnamobile Mua sim
4 05993.999.28   770,000 63 Gmobile Mua sim
5 0589.21.03.86   630,000 42 Vietnamobile Mua sim
6 0583.39.79.19   700,000 54 Vietnamobile Mua sim
7 0563.65.8979   700,000 58 Vietnamobile Mua sim
8 0584.85.83.85   630,000 54 Vietnamobile Mua sim
9 0567.718.788   595,000 57 Vietnamobile Mua sim
10 0566.41.2009   980,000 33 Vietnamobile Mua sim
11 0589.882.139   595,000 53 Vietnamobile Mua sim
12 05993.999.60   770,000 59 Gmobile Mua sim
13 0584.82.2001   980,000 30 Vietnamobile Mua sim
14 0586.81.86.87   980,000 57 Vietnamobile Mua sim
15 0564.12.12.99   630,000 39 Vietnamobile Mua sim
16 0564.10.1977   980,000 40 Vietnamobile Mua sim
17 0598.1997.88   630,000 64 Gmobile Mua sim
18 0587.40.1975   980,000 46 Vietnamobile Mua sim
19 05868.33331   2,500,000 40 Vietnamobile Mua sim
20 0564.09.1974   980,000 45 Vietnamobile Mua sim
21 0589.09.6979   1,100,000 62 Vietnamobile Mua sim
22 0587.68.1989   2,000,000 61 Vietnamobile Mua sim
23 0583.466.933   595,000 47 Vietnamobile Mua sim
24 0566.585.898   980,000 60 Vietnamobile Mua sim
25 0566.562.678   700,000 51 Vietnamobile Mua sim
26 0583.18.79.86   700,000 55 Vietnamobile Mua sim
27 0583.37.2368   595,000 45 Vietnamobile Mua sim
28 0586.485.584   700,000 53 Vietnamobile Mua sim
29 0587.717.668   770,000 55 Vietnamobile Mua sim
30 0564.112.558   560,000 37 Vietnamobile Mua sim
31 0566.38.35.39   630,000 48 Vietnamobile Mua sim
32 0589.21.68.79   770,000 55 Vietnamobile Mua sim
33 0586.858.363   595,000 52 Vietnamobile Mua sim
34 0564.113.553   840,000 33 Vietnamobile Mua sim
35 0586.482.284   700,000 47 Vietnamobile Mua sim
36 0566.55.8286   595,000 51 Vietnamobile Mua sim
37 0566.73.2239   595,000 43 Vietnamobile Mua sim
38 0583.289.739   700,000 54 Vietnamobile Mua sim
39 0598.1998.21   595,000 52 Gmobile Mua sim
40 0566.766.855   595,000 54 Vietnamobile Mua sim
41 0587.813.868   770,000 54 Vietnamobile Mua sim
42 0585.29.88.29   980,000 56 Vietnamobile Mua sim
43 0589.08.01.88   630,000 47 Vietnamobile Mua sim
44 0587.662.667   700,000 53 Vietnamobile Mua sim
45 0566.377.886   630,000 56 Vietnamobile Mua sim
46 0585.304.168   630,000 40 Vietnamobile Mua sim
47 0566.77.08.77   700,000 53 Vietnamobile Mua sim
48 0583.13.19.13   630,000 34 Vietnamobile Mua sim
49 0587.900.955   595,000 48 Vietnamobile Mua sim
50 0586.83.6768   700,000 57 Vietnamobile Mua sim