Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0817.81.8899   4,380,000 3,500,000 59 Vinaphone Mua sim
2 0898.87.3003   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
3 0898.87.1133   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
4 089.888.2112   2,250,000 1,800,000 47 Mobifone Mua sim
5 0898.87.9559   1,880,000 1,500,000 68 Mobifone Mua sim
6 089.887.3399   7,250,000 5,800,000 64 Mobifone Mua sim
7 0898.87.3232   1,000,000 800,000 50 Mobifone Mua sim
8 0817.80.8899   4,380,000 3,500,000 58 Vinaphone Mua sim
9 0898.87.0101   1,250,000 1,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 089.887.4664   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
11 089.887.5353   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
12 089.887.5225   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
13 0898.87.2255   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
14 089.887.4455   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
15 089.887.6006   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
16 089.887.4774   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
17 089.888.0110   1,880,000 1,500,000 43 Mobifone Mua sim
18 0898.87.2552   1,000,000 800,000 54 Mobifone Mua sim
19 0898.87.1221   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
20 0898.87.2244   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
21 089.887.5115   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
22 089.887.5454   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
23 0898.86.9229   1,880,000 1,500,000 61 Mobifone Mua sim
24 089.888.2552   2,250,000 1,800,000 55 Mobifone Mua sim
25 089.887.4884   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
26 089.887.4224   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
27 089.887.3535   1,630,000 1,300,000 56 Mobifone Mua sim
28 089.887.4141   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
29 089.887.8080   2,130,000 1,700,000 56 Mobifone Mua sim
30 0898.87.1771   1,000,000 800,000 56 Mobifone Mua sim
31 089.887.4466   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
32 0898.87.1414   1,000,000 800,000 50 Mobifone Mua sim
33 0898.87.1515   1,500,000 1,200,000 52 Mobifone Mua sim
34 0898.868.865   3,750,000 3,000,000 66 Mobifone Mua sim
35 089.887.4554   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
36 089.887.5544   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
37 0898.87.1661   1,500,000 1,200,000 54 Mobifone Mua sim
38 089.887.5599   2,250,000 1,800,000 68 Mobifone Mua sim
39 089.887.8844   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
40 0898.87.2772   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
41 0898.87.0044   1,000,000 800,000 48 Mobifone Mua sim
42 089.888.5115   2,250,000 1,800,000 53 Mobifone Mua sim
43 089.887.6116   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
44 089.887.7070   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
45 089.887.5995   1,250,000 1,000,000 68 Mobifone Mua sim
46 0898.87.2424   1,000,000 800,000 52 Mobifone Mua sim
47 089.887.5500   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
48 089.887.5665   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
49 089.887.5151   1,630,000 1,300,000 52 Mobifone Mua sim
50 0898.868.861   3,750,000 3,000,000 62 Mobifone Mua sim