Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.887.5115   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
2 089.888.1771   1,800,000 57 Mobifone Mua sim
3 0898.87.0101   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
4 0898.87.0066   800,000 52 Mobifone Mua sim
5 089.887.7676   1,700,000 66 Mobifone Mua sim
6 089.888.5115   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
7 089.887.4554   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
8 0898.87.2772   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
9 089.887.3443   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
10 0898.870.246   800,000 52 Mobifone Mua sim
11 089.887.3993   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
12 0898.86.9229   1,500,000 61 Mobifone Mua sim
13 0898.87.1515   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
14 089.887.5005   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
15 089.887.7337   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
16 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
17 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
18 089.887.4884   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
19 089.887.6600   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
20 089.887.8484   1,800,000 64 Mobifone Mua sim
21 0898.87.9559   1,500,000 68 Mobifone Mua sim
22 089.888.5445   1,200,000 59 Mobifone Mua sim
23 089.887.3399   5,800,000 64 Mobifone Mua sim
24 0898.87.3232   800,000 50 Mobifone Mua sim
25 0898.86.9944   1,000,000 65 Mobifone Mua sim
26 089.888.4004   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
27 0898.87.9944   800,000 66 Mobifone Mua sim
28 089.887.4646   1,000,000 60 Mobifone Mua sim
29 089.887.5225   1,000,000 54 Mobifone Mua sim
30 089.887.5577   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
31 089.887.5454   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
32 0898.87.3322   800,000 50 Mobifone Mua sim
33 0898.87.0404   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
34 0898.87.3344   800,000 54 Mobifone Mua sim
35 089.887.3579   1,800,000 64 Mobifone Mua sim
36 089.887.7171   1,300,000 56 Mobifone Mua sim
37 089.887.5557   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
38 089.888.4334   1,200,000 55 Mobifone Mua sim
39 0898.87.2244   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
40 089.887.5544   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
41 089.887.4455   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
42 089.887.5665   1,000,000 62 Mobifone Mua sim
43 089.887.5353   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
44 089.887.5050   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
45 0898.87.0011   800,000 42 Mobifone Mua sim
46 089.888.0440   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
47 0898.87.2424   800,000 52 Mobifone Mua sim
48 0898.87.1133   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
49 0898.87.1414   800,000 50 Mobifone Mua sim
50 089.888.2772   1,200,000 59 Mobifone Mua sim