Sim Đầu Số 0899

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 08.999.39283 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
2 Mobifone 0899.40.8888 95.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
3 Mobifone 08.999.39877 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
4 Mobifone 089985.888.2 1.250.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
5 Mobifone 08998.999.31 2.300.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
6 Mobifone 08.999.07171 910.000 Sim lặp Đặt mua
7 Mobifone 08998.999.02 1.800.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
8 Mobifone 08.999.03434 910.000 Sim lặp Đặt mua
9 Mobifone 08.999.02323 910.000 Sim lặp Đặt mua
10 Mobifone 089989.9.8.84 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 08.999.04646 910.000 Sim lặp Đặt mua
12 Mobifone 08.999.06655 910.000 Sim kép Đặt mua
13 Mobifone 08998.999.42 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
14 Mobifone 08998.999.35 2.300.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
15 Mobifone 089989.9.8.82 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 08.999.07755 910.000 Sim kép Đặt mua
17 Mobifone 0899.27.0000 12.500.000 Sim tứ quý Đặt mua
18 Mobifone 08998.999.70 1.900.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
19 Mobifone 08998.999.32 2.300.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
20 Mobifone 08.999.02277 910.000 Sim kép Đặt mua
21 Mobifone 0899.89.4774 910.000 Sim gánh đảo Đặt mua
22 Mobifone 0899.26.9779 3.000.000 Sim gánh đảo Đặt mua
23 Mobifone 08998.999.01 1.800.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
24 Mobifone 08998.999.21 2.300.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua