Sim đầu số 096

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0961440606   1,700,000 36 Viettel Mua sim
2 0961.92.97.97   4,500,000 59 Viettel Mua sim
3 0961.16.3434   5,300,000 37 Viettel Mua sim
4 0961.23.6600   4,000,000 33 Viettel Mua sim
5 0961332727   3,500,000 40 Viettel Mua sim
6 0961.01.00.11   5,700,000 19 Viettel Mua sim
7 0961773030   1,700,000 36 Viettel Mua sim
8 0961.80.50.50   3,400,000 34 Viettel Mua sim
9 0961.23.08.08   7,900,000 37 Viettel Mua sim
10 0961.16.7070   7,900,000 37 Viettel Mua sim
11 0961.23.00.11   5,700,000 23 Viettel Mua sim
12 0961.16.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
13 0961.51.1155   5,700,000 34 Viettel Mua sim
14 0961990202   2,900,000 38 Viettel Mua sim
15 0961775050   2,200,000 40 Viettel Mua sim
16 0961.23.1414   4,500,000 31 Viettel Mua sim
17 0961.68.3030   2,800,000 36 Viettel Mua sim
18 0961.23.7722   4,000,000 39 Viettel Mua sim
19 0961.91.0202   1,700,000 30 Viettel Mua sim
20 096.114.3232   1,700,000 31 Viettel Mua sim
21 0961.85.3030   1,700,000 35 Viettel Mua sim
22 0961.86.4040   1,200,000 38 Viettel Mua sim
23 0961445151   1,500,000 36 Viettel Mua sim
24 0961.83.0606   1,700,000 39 Viettel Mua sim
25 0961.17.7722   4,000,000 42 Viettel Mua sim
26 0961.16.46.46   5,300,000 43 Viettel Mua sim
27 0961.89.1717   1,700,000 49 Viettel Mua sim
28 0961.61.0011   5,700,000 25 Viettel Mua sim
29 0961.35.0707   3,500,000 38 Viettel Mua sim
30 0961884040   1,200,000 40 Viettel Mua sim
31 0961667070   2,200,000 42 Viettel Mua sim
32 0961033030   2,900,000 25 Viettel Mua sim
33 0961.22.05.05   3,300,000 30 Viettel Mua sim
34 0961.16.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
35 0961.23.7575   6,400,000 45 Viettel Mua sim
36 0961.51.3030   1,700,000 28 Viettel Mua sim
37 0961.23.27.27   4,500,000 39 Viettel Mua sim
38 0961233131   6,400,000 29 Viettel Mua sim
39 0961.61.1155   5,700,000 35 Viettel Mua sim
40 0961.91.0505   1,700,000 36 Viettel Mua sim
41 096.111.4040   4,000,000 26 Viettel Mua sim
42 0961.16.7575   6,400,000 47 Viettel Mua sim
43 0961233030   2,800,000 27 Viettel Mua sim
44 0961553131   2,400,000 34 Viettel Mua sim
45 096.111.5050   8,700,000 28 Viettel Mua sim
46 0961993030   2,900,000 40 Viettel Mua sim
47 0961443030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
48 0961.16.3322   4,000,000 33 Viettel Mua sim
49 0961.16.8484   3,500,000 47 Viettel Mua sim
50 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim