Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 38.000.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0972.544.810 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0972.858.442 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 097.2020.541 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0972.493.600 400.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0972.180.527 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0972.144.350 650.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0972.367.825 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0972.813.713 960.000 Sim dễ nhớ Đặt mua
10 Viettel 0972.27.05.13 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0972.24.02.12 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0972.875.598 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0972.187.818 960.000 Sim dễ nhớ Đặt mua
14 Viettel 0972.28.07.11 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0972.334.562 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0972.653.191 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0972.645.466 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0972.10.2772 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
19 Viettel 0972.943.959 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0972.835.837 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0972.859.538 960.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Viettel 0972.606.021 960.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0972.08.03.21 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0972.282.958 960.000 Sim tự chọn Đặt mua