Sim Đầu Số 0996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Gmobile 0996.246.191 560.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Gmobile 0996.239.858 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Gmobile 0996.194.179 630.000 Sim thần tài Đặt mua
4 Gmobile 09965.246.79 630.000 Sim thần tài Đặt mua
5 Gmobile 0996.239.787 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Gmobile 0996.224.929 630.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Gmobile 0996.970.477 560.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Gmobile 0996.241.123 700.000 Sim số tiến Đặt mua
9 Gmobile 0996.239.747 560.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Gmobile 0996.194.077 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Gmobile 0996.194.239 560.000 Sim thần tài Đặt mua
12 Gmobile 0996.234.992 700.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Gmobile 0996.800.800 39.000.000 Sim taxi Đặt mua
14 Gmobile 0996.87.88.89 29.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 Gmobile 099667.7.2.21 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Gmobile 099696.5.3.05 560.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Gmobile 0996.16.08.06 1.115.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Gmobile 099696.5.3.98 560.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Gmobile 0996.90.2005 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Gmobile 0996.931.955 560.000 Sim Gmobile Đặt mua
21 Gmobile 0996.95.2003 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Gmobile 0996.89.2010 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Gmobile 0996.921.964 560.000 Sim Gmobile Đặt mua
24 Gmobile 0996.94.1995 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua