Sim đối

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0764.338.833   8,250,000 6,600,000 45 Mobifone Mua sim
2 0783.229.922   7,250,000 5,800,000 44 Mobifone Mua sim
3 0783.335.533   8,250,000 6,600,000 40 Mobifone Mua sim
4 0703.114.411   2,880,000 2,300,000 22 Mobifone Mua sim
5 0783.226.622   8,250,000 6,600,000 38 Mobifone Mua sim
6 0703.229.922   7,630,000 6,100,000 36 Mobifone Mua sim
7 0703.334.433   5,750,000 4,600,000 30 Mobifone Mua sim
8 0794.442.244   5,000,000 4,000,000 40 Mobifone Mua sim
9 0783.337.733   4,380,000 3,500,000 44 Mobifone Mua sim
10 0703.117.711   2,880,000 2,300,000 28 Mobifone Mua sim
11 0794.446.644   5,000,000 4,000,000 48 Mobifone Mua sim
12 0784.115.511   2,880,000 2,300,000 33 Mobifone Mua sim
13 0703.225.522   7,250,000 5,800,000 28 Mobifone Mua sim
14 0783.334.433   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
15 0783.227.722   2,880,000 2,300,000 40 Mobifone Mua sim
16 0792.223.322   7,630,000 6,100,000 32 Mobifone Mua sim
17 0783.223.322   5,750,000 4,600,000 32 Mobifone Mua sim
18 0764.228.822   5,000,000 4,000,000 41 Mobifone Mua sim
19 0703.228.822   7,250,000 5,800,000 34 Mobifone Mua sim
20 0786.776.677   7,250,000 5,800,000 61 Mobifone Mua sim
21 0797.334.433   4,380,000 3,500,000 43 Mobifone Mua sim
22 0792.336.633   12,400,000 9,900,000 42 Mobifone Mua sim
23 0703.119.911   7,250,000 5,800,000 32 Mobifone Mua sim
24 0703.226.622   8,250,000 6,600,000 30 Mobifone Mua sim
25 0703.223.322   6,500,000 5,200,000 24 Mobifone Mua sim
26 0708.337.733   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
27 0783.225.522   5,750,000 4,600,000 36 Mobifone Mua sim
28 0703.224.422   3,380,000 2,700,000 26 Mobifone Mua sim
29 0794.441.144   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
30 0765.559.955   11,000,000 8,800,000 56 Mobifone Mua sim
31 0784.337.733   4,380,000 3,500,000 45 Mobifone Mua sim
32 0794.445.544   5,000,000 4,000,000 46 Mobifone Mua sim
33 0784.336.633   5,750,000 4,600,000 43 Mobifone Mua sim
34 0708.330.033   5,750,000 4,600,000 27 Mobifone Mua sim
35 0764.009.900   5,750,000 4,600,000 35 Mobifone Mua sim
36 0783.228.822   8,250,000 6,600,000 42 Mobifone Mua sim
37 0783.224.422   2,880,000 2,300,000 34 Mobifone Mua sim
38 0797.771.177   9,630,000 7,700,000 53 Mobifone Mua sim
39 0794.448.844   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
40 0764.336.633   8,250,000 6,600,000 41 Mobifone Mua sim
41 0794.443.344   5,000,000 4,000,000 42 Mobifone Mua sim
42 0703.118.811   7,250,000 5,800,000 30 Mobifone Mua sim
43 0797.66.00.66   12,900,000 11,000,000 47 Mobifone Mua sim
44 0764.11.22.11   6,250,000 5,000,000 25 Mobifone Mua sim
45 0379.453.354   1,940,000 1,550,000 43 Viettel Mua sim
46 0764.66.22.66   11,300,000 9,000,000 45 Mobifone Mua sim
47 0767.22.55.22   11,300,000 9,000,000 38 Mobifone Mua sim
48 0778.99.22.99   19,400,000 16,500,000 62 Mobifone Mua sim
49 0774.11.44.11   7,750,000 6,200,000 30 Mobifone Mua sim
50 0769.608.806   2,190,000 1,750,000 50 Mobifone Mua sim