Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000 Sim gánh đảo Đặt mua
2 Viettel 0398.55.4224 550.000 Sim gánh đảo Đặt mua
3 Viettel 0862.24.3663 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
4 Viettel 0369.51.7227 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
5 Viettel 0865.10.7997 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
6 Viettel 0979.83.7117 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
7 Viettel 0386.77.3663 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
8 Viettel 0355.88.7227 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
9 Viettel 0332.76.3113 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
10 Viettel 0869.79.5995 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
11 Viettel 0362.57.6996 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
12 Viettel 0335.26.5115 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
13 Viettel 0395.09.2772 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
14 Viettel 0396.24.9889 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
15 Viettel 0979.59.7227 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
16 Viettel 0963.44.1001 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
17 Viettel 0338.53.3993 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
18 Viettel 0378.21.1331 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
19 Viettel 0977.51.1441 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
20 Viettel 0332.20.3003 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
21 Viettel 0866.01.7117 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
22 Viettel 0377.58.1001 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
23 Viettel 0379.89.1771 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua
24 Viettel 0382.71.1661 960.000 Sim gánh đảo Đặt mua