Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703227171   1,300,000 30 Mobifone Mua sim
2 089.888.2442   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
3 0783.22.62.62   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
4 0797.17.2288   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
5 078.666.9559   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
6 078.333.777.2   2,700,000 47 Mobifone Mua sim
7 0783.68.1313   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
8 0961.83.0606   1,700,000 39 Viettel Mua sim
9 0703.224.000   1,000,000 18 Mobifone Mua sim
10 0767.88.82.82   2,900,000 56 Mobifone Mua sim
11 0798.58.9669   2,100,000 67 Mobifone Mua sim
12 0792559339   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
13 0786.77.97.97   2,900,000 67 Mobifone Mua sim
14 0783.45.6996   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
15 0769690123   2,900,000 43 Mobifone Mua sim
16 0789.92.6060   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
17 0789.91.4545   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
18 0793.79.7887   1,500,000 65 Mobifone Mua sim
19 0793.45.0606   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
20 0789.92.3355   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
21 0789.89.1122   2,900,000 47 Mobifone Mua sim
22 0707.75.2266   1,500,000 42 Mobifone Mua sim
23 0794.441.222   2,900,000 35 Mobifone Mua sim
24 078.999.5353   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
25 078.333.7557   1,300,000 48 Mobifone Mua sim
26 078.666.000.4   2,900,000 37 Mobifone Mua sim
27 0786.66.22.00   2,500,000 37 Mobifone Mua sim
28 0794.443.222   2,900,000 37 Mobifone Mua sim
29 0708.64.7788   1,000,000 55 Mobifone Mua sim
30 070.333.0440   1,300,000 24 Mobifone Mua sim
31 0971.16.4040   1,200,000 32 Viettel Mua sim
32 0789.89.6776   1,700,000 67 Mobifone Mua sim
33 0784.33.77.55   2,300,000 49 Mobifone Mua sim
34 0708316886   2,300,000 47 Mobifone Mua sim
35 0703227373   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
36 0798.68.2288   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
37 0961440606   1,700,000 36 Viettel Mua sim
38 0708.33.44.11   2,300,000 31 Mobifone Mua sim
39 0708334242   1,200,000 33 Mobifone Mua sim
40 0797.89.5588   2,900,000 66 Mobifone Mua sim
41 0783.57.56.56   1,800,000 52 Mobifone Mua sim
42 078.999.000.3   2,700,000 45 Mobifone Mua sim
43 0797.79.0101   2,300,000 41 Mobifone Mua sim
44 07.69.69.69.24   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
45 079.777.1414   1,700,000 47 Mobifone Mua sim
46 0703112525   2,300,000 26 Mobifone Mua sim
47 0703.22.66.33   2,900,000 32 Mobifone Mua sim
48 0784.58.59.59   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
49 0703.32.6767   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
50 0792332929   2,500,000 46 Mobifone Mua sim