Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.887.3579   2,250,000 1,800,000 64 Mobifone Mua sim
2 0783226767   2,130,000 1,700,000 48 Mobifone Mua sim
3 0792.66.6776   2,630,000 2,100,000 56 Mobifone Mua sim
4 0704456886   2,630,000 2,100,000 48 Mobifone Mua sim
5 0789.89.1122   3,630,000 2,900,000 47 Mobifone Mua sim
6 0703223535   2,630,000 2,100,000 30 Mobifone Mua sim
7 0783.22.52.52   2,630,000 2,100,000 36 Mobifone Mua sim
8 0797.39.7755   1,250,000 1,000,000 59 Mobifone Mua sim
9 0703.16.5858   1,880,000 1,500,000 43 Mobifone Mua sim
10 078.666.3131   2,880,000 2,300,000 41 Mobifone Mua sim
11 0789.92.4499   1,630,000 1,300,000 61 Mobifone Mua sim
12 0703117676   2,130,000 1,700,000 38 Mobifone Mua sim
13 0792.666.155   1,250,000 1,000,000 47 Mobifone Mua sim
14 0764229898   2,130,000 1,700,000 55 Mobifone Mua sim
15 0703.22.99.00   2,880,000 2,300,000 32 Mobifone Mua sim
16 0704.40.7007   1,630,000 1,300,000 29 Mobifone Mua sim
17 0794.44.11.99   3,130,000 2,500,000 48 Mobifone Mua sim
18 078.333.000.6   3,380,000 2,700,000 30 Mobifone Mua sim
19 079.222.3553   1,880,000 1,500,000 38 Mobifone Mua sim
20 0704.45.8080   1,500,000 1,200,000 36 Mobifone Mua sim
21 0783.33.11.00   3,130,000 2,500,000 26 Mobifone Mua sim
22 0707.74.5656   1,880,000 1,500,000 47 Mobifone Mua sim
23 0708.65.2277   1,500,000 1,200,000 44 Mobifone Mua sim
24 0793883232   2,250,000 1,800,000 45 Mobifone Mua sim
25 0789.92.5858   2,880,000 2,300,000 61 Mobifone Mua sim
26 0768.68.0011   2,630,000 2,100,000 37 Mobifone Mua sim
27 0707.74.5577   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
28 0981445151   2,630,000 2,100,000 38 Viettel Mua sim
29 0793.45.2992   2,130,000 1,700,000 50 Mobifone Mua sim
30 0789.91.6767   1,880,000 1,500,000 60 Mobifone Mua sim
31 0797.79.5775   2,130,000 1,700,000 63 Mobifone Mua sim
32 0703227070   1,500,000 1,200,000 28 Mobifone Mua sim
33 07.9779.2882   3,130,000 2,500,000 59 Mobifone Mua sim
34 0797.89.5566   3,630,000 2,900,000 62 Mobifone Mua sim
35 0783.22.9669   1,880,000 1,500,000 52 Mobifone Mua sim
36 0798.18.9911   2,130,000 1,700,000 53 Mobifone Mua sim
37 070.888.0660   2,880,000 2,300,000 43 Mobifone Mua sim
38 089.888.5115   2,250,000 1,800,000 53 Mobifone Mua sim
39 0703.32.6677   1,250,000 1,000,000 41 Mobifone Mua sim
40 0798.58.1133   2,130,000 1,700,000 45 Mobifone Mua sim
41 0786.66.11.00   3,630,000 2,900,000 35 Mobifone Mua sim
42 0797.39.37.37   2,130,000 1,700,000 55 Mobifone Mua sim
43 0708.65.2288   1,630,000 1,300,000 46 Mobifone Mua sim
44 0792559696   3,630,000 2,900,000 58 Mobifone Mua sim
45 078.666.222.1   3,630,000 2,900,000 40 Mobifone Mua sim
46 089.887.5445   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
47 0703221919   2,880,000 2,300,000 34 Mobifone Mua sim
48 0786.66.44.99   3,130,000 2,500,000 59 Mobifone Mua sim
49 0798.83.8558   3,130,000 2,500,000 61 Mobifone Mua sim
50 0703.97.5588   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim