Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.11.02.02   1,300,000 16 Mobifone Mua sim
2 0793.45.5588   2,900,000 54 Mobifone Mua sim
3 0797.89.5588   2,900,000 66 Mobifone Mua sim
4 0707.79.6677   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
5 0798.68.2288   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
6 0783227575   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
7 0703229797   1,500,000 46 Mobifone Mua sim
8 0767.20.3232   1,200,000 32 Mobifone Mua sim
9 0703221818   2,300,000 32 Mobifone Mua sim
10 0798.58.57.57   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
11 0789.91.4466   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
12 0981773030   2,900,000 38 Viettel Mua sim
13 089.888.0330   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
14 0703.22.99.11   2,900,000 34 Mobifone Mua sim
15 0703.11.33.00   2,500,000 18 Mobifone Mua sim
16 0789.92.8181   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
17 089.888.4224   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
18 0792.666.244   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
19 0786.66.22.55   2,900,000 47 Mobifone Mua sim
20 0971.19.02.02   1,600,000 31 Viettel Mua sim
21 089.887.5559   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
22 0707.74.6699   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
23 0789.91.3636   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
24 0783.22.3993   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
25 0703.17.9898   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
26 078.999.111.0   2,900,000 45 Mobifone Mua sim
27 0708.33.3773   1,200,000 41 Mobifone Mua sim
28 070.333.555.4   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
29 0703.33.00.66   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
30 0792.666.844   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
31 0794.448.844   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
32 0783.33.03.03   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
33 0783.337.444   2,900,000 43 Mobifone Mua sim
34 0786.77.66.22   2,900,000 51 Mobifone Mua sim
35 0767.80.6677   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
36 0784.33.3993   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
37 0783.45.7171   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
38 0703118585   2,500,000 38 Mobifone Mua sim
39 0794.44.11.00   1,700,000 30 Mobifone Mua sim
40 0797899339   2,300,000 64 Mobifone Mua sim
41 0707780123   2,700,000 35 Mobifone Mua sim
42 0783.53.58.59   1,000,000 53 Mobifone Mua sim
43 0793.88.33.44   2,700,000 49 Mobifone Mua sim
44 070.333.1551   2,300,000 28 Mobifone Mua sim
45 0971.14.06.06   1,700,000 34 Viettel Mua sim
46 0703.22.12.12   2,900,000 20 Mobifone Mua sim
47 0783.68.0404   1,300,000 40 Mobifone Mua sim
48 0708.64.69.69   1,300,000 55 Mobifone Mua sim
49 0798.18.06.06   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
50 0703.27.9696   1,200,000 49 Mobifone Mua sim