Sim giá 10 - 50 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0768.686.881   12,900,000 11,000,000 58 Mobifone Mua sim
2 0703.97.97.79   14,900,000 12,700,000 58 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.31   14,900,000 12,700,000 53 Mobifone Mua sim
4 0792.55.88.66   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
5 07.89.89.89.12   12,900,000 11,000,000 61 Mobifone Mua sim
6 0767.676.772   12,900,000 11,000,000 55 Mobifone Mua sim
7 07.68.68.68.35   14,900,000 12,700,000 57 Mobifone Mua sim
8 0703.22.88.66   14,900,000 12,700,000 42 Mobifone Mua sim
9 0703113579   18,600,000 15,800,000 36 Mobifone Mua sim
10 07.67.67.67.12   12,900,000 11,000,000 49 Mobifone Mua sim
11 079.999.888.1   12,900,000 11,000,000 68 Mobifone Mua sim
12 07.68.68.68.15   14,900,000 12,700,000 55 Mobifone Mua sim
13 07.69.69.69.87   14,900,000 12,700,000 67 Mobifone Mua sim
14 07.67.67.67.13   12,900,000 11,000,000 50 Mobifone Mua sim
15 0768683368   12,900,000 11,000,000 55 Mobifone Mua sim
16 0798.83.83.88   14,900,000 12,700,000 62 Mobifone Mua sim
17 078.999.888.5   12,900,000 11,000,000 71 Mobifone Mua sim
18 0786.665.111   34,800,000 29,600,000 41 Mobifone Mua sim
19 0797.79.19.79   18,600,000 15,800,000 65 Mobifone Mua sim
20 07.67.67.67.23   12,900,000 11,000,000 51 Mobifone Mua sim
21 0789.996.555   14,900,000 12,700,000 63 Mobifone Mua sim
22 0911.059.059   38,800,000 33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
23 0703338883   18,600,000 15,800,000 43 Mobifone Mua sim
24 07.68.68.68.26   12,900,000 11,000,000 57 Mobifone Mua sim
25 0794.44.24.44   12,900,000 11,000,000 42 Mobifone Mua sim
26 0793.88.38.38   19,900,000 16,900,000 57 Mobifone Mua sim
27 07.68.68.68.12   14,900,000 12,700,000 52 Mobifone Mua sim
28 0765676886   12,900,000 11,000,000 59 Mobifone Mua sim
29 0898.879.888   29,400,000 25,000,000 73 Mobifone Mua sim
30 07.68.68.68.37   12,900,000 11,000,000 59 Mobifone Mua sim
31 07.67.67.67.15   12,900,000 11,000,000 52 Mobifone Mua sim
32 0765.79.68.79   19,900,000 16,900,000 64 Mobifone Mua sim
33 07.68.68.68.34   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
34 0768.686.885   12,900,000 11,000,000 62 Mobifone Mua sim
35 079.888.999.2   19,900,000 16,900,000 69 Mobifone Mua sim
36 0783.22.88.66   14,900,000 12,700,000 50 Mobifone Mua sim
37 0898.878.999   35,300,000 30,000,000 75 Mobifone Mua sim
38 07.68.68.68.32   12,900,000 11,000,000 54 Mobifone Mua sim
39 07.68.68.68.27   12,900,000 11,000,000 58 Mobifone Mua sim
40 0708882468   12,900,000 11,000,000 51 Mobifone Mua sim
41 07.68.68.68.52   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
42 07.68.68.68.13   14,900,000 12,700,000 53 Mobifone Mua sim
43 0768686883   12,900,000 11,000,000 60 Mobifone Mua sim
44 07.68.68.68.17   14,900,000 12,700,000 57 Mobifone Mua sim
45 0797898866   13,600,000 11,600,000 68 Mobifone Mua sim
46 0797792468   16,100,000 13,700,000 59 Mobifone Mua sim
47 0783.33.88.66   12,900,000 11,000,000 52 Mobifone Mua sim
48 0768.68.68.48   13,600,000 11,600,000 61 Mobifone Mua sim
49 07.68.68.68.23   14,900,000 12,700,000 54 Mobifone Mua sim
50 07.68.68.68.51   12,900,000 11,000,000 55 Mobifone Mua sim