Sim giá 10 - 50 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.339.993   21,100,000 46 Mobifone Mua sim
2 0768686883   11,000,000 60 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.23   12,700,000 54 Mobifone Mua sim
4 0703113579   15,800,000 36 Mobifone Mua sim
5 0911.059.059   33,000,000 39 Vinaphone Mua sim
6 0793.88.38.38   16,900,000 57 Mobifone Mua sim
7 07.69.69.69.04   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
8 0703.11.88.66   12,700,000 40 Mobifone Mua sim
9 07.68.68.68.13   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
10 07.68.68.68.15   12,700,000 55 Mobifone Mua sim
11 07.68.68.68.04   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
12 0703.97.97.79   12,700,000 58 Mobifone Mua sim
13 0783.33.88.66   11,000,000 52 Mobifone Mua sim
14 0797.77.87.87   14,800,000 67 Mobifone Mua sim
15 0798.83.83.88   12,700,000 62 Mobifone Mua sim
16 0961.11.31.31   10,900,000 26 Viettel Mua sim
17 07.68.68.68.31   12,700,000 53 Mobifone Mua sim
18 07.68.68.68.30   12,700,000 52 Mobifone Mua sim
19 0797792468   13,700,000 59 Mobifone Mua sim
20 0793.79.7799   15,800,000 67 Mobifone Mua sim
21 0768.68.68.61   15,800,000 56 Mobifone Mua sim
22 0708882468   11,000,000 51 Mobifone Mua sim
23 0971.11.31.31   10,900,000 27 Viettel Mua sim
24 0789.992.555   13,700,000 59 Mobifone Mua sim
25 07.68.68.68.17   12,700,000 57 Mobifone Mua sim
26 07.68.68.68.16   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
27 0765.79.68.79   16,900,000 64 Mobifone Mua sim
28 078.999.888.5   11,000,000 71 Mobifone Mua sim
29 07.68.68.68.36   11,000,000 58 Mobifone Mua sim
30 0768.686.881   11,000,000 58 Mobifone Mua sim
31 0768.68.68.62   15,800,000 57 Mobifone Mua sim
32 0789.996.555   12,700,000 63 Mobifone Mua sim
33 07.68.68.68.35   12,700,000 57 Mobifone Mua sim
34 0794.44.24.44   11,000,000 42 Mobifone Mua sim
35 079.888.999.5   12,700,000 72 Mobifone Mua sim
36 0708.882.228   12,700,000 45 Mobifone Mua sim
37 0768.686.882   11,000,000 59 Mobifone Mua sim
38 07.68.68.68.26   11,000,000 57 Mobifone Mua sim
39 079.888.999.1   16,900,000 68 Mobifone Mua sim
40 0767.676.772   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
41 0768.68.68.48   11,600,000 61 Mobifone Mua sim
42 07.68.68.68.27   11,000,000 58 Mobifone Mua sim
43 0792.55.88.66   11,000,000 56 Mobifone Mua sim
44 0768683368   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
45 07.89.89.89.12   11,000,000 61 Mobifone Mua sim
46 0768.686.885   11,000,000 62 Mobifone Mua sim
47 07.68.68.68.51   11,000,000 55 Mobifone Mua sim
48 0708883338   12,700,000 48 Mobifone Mua sim
49 0798.885.558   11,600,000 63 Mobifone Mua sim
50 07.68.68.68.34   11,000,000 56 Mobifone Mua sim