Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1987   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
2 0703.23.23.22   4,130,000 3,300,000 24 Mobifone Mua sim
3 0703.337.111   4,130,000 3,300,000 26 Mobifone Mua sim
4 0768.68.5599   5,750,000 4,600,000 63 Mobifone Mua sim
5 0797.794.555   4,380,000 3,500,000 58 Mobifone Mua sim
6 0961.61.3322   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
7 070.333.1971   4,750,000 3,800,000 34 Mobifone Mua sim
8 0786.662.444   4,130,000 3,300,000 47 Mobifone Mua sim
9 0702.612.888   6,250,000 5,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 078.333.222.9   4,380,000 3,500,000 39 Mobifone Mua sim
11 0783.33.88.11   4,380,000 3,500,000 42 Mobifone Mua sim
12 0765.22.11.88   5,000,000 4,000,000 40 Mobifone Mua sim
13 0792.33.88.77   4,380,000 3,500,000 54 Mobifone Mua sim
14 0703.33.22.11   5,750,000 4,600,000 22 Mobifone Mua sim
15 07.69.69.69.31   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
16 0961.02.2200   4,750,000 3,800,000 22 Viettel Mua sim
17 078.999.333.0   4,130,000 3,300,000 51 Mobifone Mua sim
18 0708.88.11.44   4,380,000 3,500,000 41 Mobifone Mua sim
19 0708.33.99.55   5,000,000 4,000,000 49 Mobifone Mua sim
20 0703.22.88.33   5,750,000 4,600,000 36 Mobifone Mua sim
21 0704400404   5,750,000 4,600,000 23 Mobifone Mua sim
22 0703262345   5,000,000 4,000,000 32 Mobifone Mua sim
23 0769.69.6116   4,130,000 3,300,000 51 Mobifone Mua sim
24 0798.18.88.18   5,750,000 4,600,000 58 Mobifone Mua sim
25 0961663030   6,000,000 4,800,000 34 Viettel Mua sim
26 070.333.222.5   4,750,000 3,800,000 27 Mobifone Mua sim
27 0792.332.555   4,130,000 3,300,000 41 Mobifone Mua sim
28 0783.45.65.65   4,130,000 3,300,000 49 Mobifone Mua sim
29 0783.331.444   3,750,000 3,000,000 37 Mobifone Mua sim
30 0703.33.73.73   5,750,000 4,600,000 36 Mobifone Mua sim
31 0792.55.85.85   5,000,000 4,000,000 54 Mobifone Mua sim
32 0783.338.000   4,130,000 3,300,000 32 Mobifone Mua sim
33 0971.06.6600   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
34 0798.99.33.77   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
35 0708.88.33.55   5,750,000 4,600,000 47 Mobifone Mua sim
36 078.999.666.1   4,130,000 3,300,000 61 Mobifone Mua sim
37 0793.45.75.55   5,750,000 4,600,000 50 Mobifone Mua sim
38 0789863579   5,000,000 4,000,000 62 Mobifone Mua sim
39 0971.12.2244   4,750,000 3,800,000 32 Viettel Mua sim
40 0703.33.88.77   4,750,000 3,800,000 46 Mobifone Mua sim
41 0797.77.88.33   5,000,000 4,000,000 59 Mobifone Mua sim
42 0783.337.773   4,130,000 3,300,000 48 Mobifone Mua sim
43 078.666.888.5   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
44 0971.23.1414   5,630,000 4,500,000 32 Viettel Mua sim
45 0784336886   4,380,000 3,500,000 53 Mobifone Mua sim
46 0792.221.444   4,130,000 3,300,000 35 Mobifone Mua sim
47 0783.33.99.00   4,380,000 3,500,000 42 Mobifone Mua sim
48 0763.612.888   5,630,000 4,500,000 49 Mobifone Mua sim
49 0792.33.22.99   4,380,000 3,500,000 46 Mobifone Mua sim
50 0961.32.3322   5,000,000 4,000,000 31 Viettel Mua sim