Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.97.79.97   3,300,000 58 Mobifone Mua sim
2 0783.22.11.22   4,600,000 28 Mobifone Mua sim
3 0783.33.11.22   3,500,000 30 Mobifone Mua sim
4 0702.505.888   4,500,000 43 Mobifone Mua sim
5 078.999.333.1   3,300,000 52 Mobifone Mua sim
6 0971.11.03.03   4,500,000 25 Viettel Mua sim
7 0798582345   4,400,000 51 Mobifone Mua sim
8 0703.332.223   3,300,000 25 Mobifone Mua sim
9 0708.69.8668   4,600,000 58 Mobifone Mua sim
10 0789.995.000   3,500,000 47 Mobifone Mua sim
11 078.999.111.7   3,300,000 52 Mobifone Mua sim
12 0783.332.444   3,300,000 38 Mobifone Mua sim
13 0798.88.77.66   3,500,000 66 Mobifone Mua sim
14 0798.58.8855   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
15 0798.18.58.58   3,300,000 59 Mobifone Mua sim
16 070.333.999.1   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
17 07.69.69.69.31   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
18 070.333.222.8   3,800,000 30 Mobifone Mua sim
19 0767.88.85.85   3,300,000 62 Mobifone Mua sim
20 0773.81.86.88   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
21 0797.77.44.99   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
22 070.333.666.7   3,300,000 41 Mobifone Mua sim
23 0798.188.388   4,600,000 60 Mobifone Mua sim
24 070.333.1975   3,800,000 38 Mobifone Mua sim
25 0783.688.988   4,000,000 65 Mobifone Mua sim
26 0789.99.22.77   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
27 0792.33.88.77   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
28 078.333.999.6   3,300,000 57 Mobifone Mua sim
29 0789.92.9889   3,300,000 69 Mobifone Mua sim
30 0783.335.222   3,500,000 35 Mobifone Mua sim
31 0961.20.2200   3,800,000 22 Viettel Mua sim
32 0767.78.9779   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
33 0703.22.99.88   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
34 0786.66.11.22   3,500,000 39 Mobifone Mua sim
35 0783.334.433   4,000,000 38 Mobifone Mua sim
36 0961.35.0707   3,500,000 38 Viettel Mua sim
37 0768.68.2299   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
38 0798580123   3,000,000 43 Mobifone Mua sim
39 0964.04.06.06   3,800,000 35 Viettel Mua sim
40 0792.55.52.52   3,500,000 42 Mobifone Mua sim
41 0792.66.88.77   3,500,000 60 Mobifone Mua sim
42 0961.52.5522   4,000,000 37 Viettel Mua sim
43 0703978668   3,600,000 54 Mobifone Mua sim
44 0961.61.3322   4,000,000 33 Viettel Mua sim
45 0789.99.00.11   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
46 0971.20.50.50   3,400,000 29 Viettel Mua sim
47 0798.99.11.77   3,500,000 58 Mobifone Mua sim
48 0971.17.2200   3,800,000 29 Viettel Mua sim
49 0789.86.85.85   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
50 0769.69.6622   3,300,000 53 Mobifone Mua sim