Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.22.7779   4,500,000 44 Mobifone Mua sim
2 0788.651.888   4,500,000 59 Mobifone Mua sim
3 0783.33.99.44   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
4 0767.78.9779   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
5 0708.88.33.55   4,600,000 47 Mobifone Mua sim
6 0708.99.33.77   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
7 0981.18.4411   3,400,000 37 Viettel Mua sim
8 096.111.4040   4,000,000 26 Viettel Mua sim
9 0792.33.66.55   3,500,000 46 Mobifone Mua sim
10 0961.16.2200   3,800,000 27 Viettel Mua sim
11 0783.22.11.22   4,600,000 28 Mobifone Mua sim
12 0703.332.444   3,300,000 30 Mobifone Mua sim
13 0765.57.75.57   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
14 0708.33.11.99   3,500,000 41 Mobifone Mua sim
15 0703.33.22.11   4,600,000 22 Mobifone Mua sim
16 0768.68.0088   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
17 0786.66.76.76   3,500,000 59 Mobifone Mua sim
18 0797799595   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
19 0789.89.0011   3,500,000 43 Mobifone Mua sim
20 0981.18.5522   4,000,000 41 Viettel Mua sim
21 0708.33.22.66   3,500,000 37 Mobifone Mua sim
22 0786.664.333   4,600,000 46 Mobifone Mua sim
23 0708.33.99.11   3,500,000 41 Mobifone Mua sim
24 0797.776.667   4,600,000 62 Mobifone Mua sim
25 0981.23.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
26 0764336886   3,500,000 51 Mobifone Mua sim
27 0961.11.03.03   4,500,000 24 Viettel Mua sim
28 0971.20.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
29 0784.33.39.39   4,600,000 49 Mobifone Mua sim
30 0783.688.988   4,000,000 65 Mobifone Mua sim
31 0762.505.888   4,500,000 49 Mobifone Mua sim
32 0961.80.50.50   3,400,000 34 Viettel Mua sim
33 0794.443.344   4,000,000 42 Mobifone Mua sim
34 077.679.1234   4,000,000 46 Mobifone Mua sim
35 0793.45.15.55   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
36 078.999.6556   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
37 0765292345   3,300,000 43 Mobifone Mua sim
38 07.67.67.67.53   4,600,000 54 Mobifone Mua sim
39 0769.69.6655   3,300,000 59 Mobifone Mua sim
40 0799.98.96.96   4,600,000 72 Mobifone Mua sim
41 0789.99.00.33   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
42 0703.332.223   3,300,000 25 Mobifone Mua sim
43 0784.336.633   4,600,000 43 Mobifone Mua sim
44 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
45 079.777.888.5   4,000,000 66 Mobifone Mua sim
46 0765776886   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
47 078.333.222.8   3,300,000 38 Mobifone Mua sim
48 0786.669.444   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
49 0765.55.85.85   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
50 078.999.000.4   3,300,000 46 Mobifone Mua sim