Sim giá 3 - 5 triệu - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.11.03.03   5,630,000 4,500,000 24 Viettel Mua sim
202 0971.71.6600   5,000,000 4,000,000 37 Viettel Mua sim
203 0762.516.888   5,630,000 4,500,000 51 Mobifone Mua sim
204 0703.334.222   4,130,000 3,300,000 26 Mobifone Mua sim
205 07.69.69.69.82   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
206 0797.77.11.55   5,000,000 4,000,000 49 Mobifone Mua sim
207 0797.77.88.00   5,000,000 4,000,000 53 Mobifone Mua sim
208 0783.22.00.22   5,750,000 4,600,000 26 Mobifone Mua sim
209 0703.22.11.55   4,380,000 3,500,000 26 Mobifone Mua sim
210 079.345.1991   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
211 0961.16.8484   4,380,000 3,500,000 47 Viettel Mua sim
212 0971.17.8484   4,380,000 3,500,000 49 Viettel Mua sim
213 0703.33.66.55   4,380,000 3,500,000 38 Mobifone Mua sim
214 0981.23.2200   4,750,000 3,800,000 27 Viettel Mua sim
215 0786.667.222   4,130,000 3,300,000 46 Mobifone Mua sim
216 0786.66.99.44   4,380,000 3,500,000 59 Mobifone Mua sim
217 0789.99.55.77   5,000,000 4,000,000 66 Mobifone Mua sim
218 0703113636   4,130,000 3,300,000 30 Mobifone Mua sim
219 0703.339.111   4,380,000 3,500,000 28 Mobifone Mua sim
220 0798.88.55.77   5,750,000 4,600,000 64 Mobifone Mua sim
221 0769.69.69.64   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
222 0798.18.88.18   5,750,000 4,600,000 58 Mobifone Mua sim
223 0792.221.444   4,130,000 3,300,000 35 Mobifone Mua sim
224 0767888778   5,000,000 4,000,000 66 Mobifone Mua sim
225 078.999.222.8   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
226 0792.33.22.66   4,380,000 3,500,000 40 Mobifone Mua sim
227 0764.009.900   5,750,000 4,600,000 35 Mobifone Mua sim
228 0708.330.033   5,750,000 4,600,000 27 Mobifone Mua sim
229 0789.990.111   5,750,000 4,600,000 45 Mobifone Mua sim
230 0797.79.8998   5,750,000 4,600,000 73 Mobifone Mua sim
231 078.666.888.4   4,130,000 3,300,000 61 Mobifone Mua sim
232 078.999.333.2   4,130,000 3,300,000 53 Mobifone Mua sim
233 0783.45.65.65   4,130,000 3,300,000 49 Mobifone Mua sim
234 0783.22.12.34   4,380,000 3,500,000 32 Mobifone Mua sim
235 0971.17.2200   4,750,000 3,800,000 29 Viettel Mua sim
236 0792559779   5,750,000 4,600,000 60 Mobifone Mua sim
237 079.818.1991   5,500,000 4,400,000 53 Mobifone Mua sim
238 0783.332.223   4,250,000 3,400,000 33 Mobifone Mua sim
239 0702.341.888   5,630,000 4,500,000 41 Mobifone Mua sim
240 0792.33.23.23   5,750,000 4,600,000 34 Mobifone Mua sim
241 078.999.333.7   4,380,000 3,500,000 58 Mobifone Mua sim
242 0764336886   4,380,000 3,500,000 51 Mobifone Mua sim
243 0789.99.00.33   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
244 0708.99.19.79   5,750,000 4,600,000 59 Mobifone Mua sim
245 0769.69.9922   4,130,000 3,300,000 59 Mobifone Mua sim
246 076.555.6969   4,380,000 3,500,000 58 Mobifone Mua sim
247 0789.89.0044   4,380,000 3,500,000 49 Mobifone Mua sim
248 0783.33.99.00   4,380,000 3,500,000 42 Mobifone Mua sim
249 0981.23.7722   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
250 0703.22.7779   5,630,000 4,500,000 44 Mobifone Mua sim