Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.223.322   5,200,000 24 Mobifone Mua sim
2 0765.559.955   8,800,000 56 Mobifone Mua sim
3 079.899.1998   8,300,000 69 Mobifone Mua sim
4 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
5 0981.23.4141   5,300,000 33 Viettel Mua sim
6 0971.23.00.11   5,700,000 24 Viettel Mua sim
7 0798855858   5,800,000 63 Mobifone Mua sim
8 097.111.3434   6,400,000 33 Viettel Mua sim
9 0785.85.81.81   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
10 0798.83.83.38   5,800,000 57 Mobifone Mua sim
11 07.68.68.68.73   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
12 0797.89.9900   5,200,000 58 Mobifone Mua sim
13 07.68.68.68.01   8,800,000 50 Mobifone Mua sim
14 0.76.76.76.744   6,600,000 54 Mobifone Mua sim
15 0.76.76.76.711   6,600,000 48 Mobifone Mua sim
16 07.68.68.68.50   8,800,000 54 Mobifone Mua sim
17 07.68.68.68.71   8,800,000 57 Mobifone Mua sim
18 0767.676.775   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
19 078.666.1979   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
20 07.67.67.67.43   8,800,000 53 Mobifone Mua sim
21 0797.77.99.55   5,800,000 65 Mobifone Mua sim
22 0798.99.11.55   8,300,000 54 Mobifone Mua sim
23 0961.16.46.46   5,300,000 43 Viettel Mua sim
24 079.999.111.3   9,900,000 49 Mobifone Mua sim
25 078.999.111.3   5,800,000 48 Mobifone Mua sim
26 0971.71.6611   7,900,000 39 Viettel Mua sim
27 0789.99.22.33   7,200,000 52 Mobifone Mua sim
28 0798682345   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
29 0786.668.111   6,600,000 44 Mobifone Mua sim
30 0703.33.99.55   5,800,000 44 Mobifone Mua sim
31 0798.88.55.11   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
32 0797.77.99.22   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
33 0798.99.33.66   8,300,000 60 Mobifone Mua sim
34 0769.69.62.62   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
35 0783.33.99.55   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
36 0792.66.88.33   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
37 0797776768   8,800,000 64 Mobifone Mua sim
38 0792.33.6668   5,800,000 50 Mobifone Mua sim
39 0798.88.55.66   6,600,000 62 Mobifone Mua sim
40 079.777.222.8   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
41 0703226886   7,200,000 42 Mobifone Mua sim
42 07.69.69.69.02   5,800,000 54 Mobifone Mua sim
43 0961.16.07.07   6,600,000 37 Viettel Mua sim
44 0786.776.677   5,800,000 61 Mobifone Mua sim
45 07.67.67.67.03   5,800,000 49 Mobifone Mua sim
46 0703.97.97.99   6,600,000 60 Mobifone Mua sim
47 07.67.67.67.01   5,800,000 47 Mobifone Mua sim
48 07.67.67.67.34   8,800,000 53 Mobifone Mua sim
49 0783.68.777.9   5,800,000 62 Mobifone Mua sim
50 0767.676.774   5,800,000 57 Mobifone Mua sim