Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 07.68.68.68.40   8,800,000 53 Mobifone Mua sim
2 0797.771.117   8,300,000 47 Mobifone Mua sim
3 079.888.6996   8,800,000 70 Mobifone Mua sim
4 0768.68.7575   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
5 076.444.8668   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
6 07.67.67.67.31   8,800,000 50 Mobifone Mua sim
7 0769.69.69.61   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
8 0798.887.555   8,800,000 62 Mobifone Mua sim
9 079.999.111.3   9,900,000 49 Mobifone Mua sim
10 0797.77.11.22   5,800,000 43 Mobifone Mua sim
11 0797.77.88.55   5,800,000 63 Mobifone Mua sim
12 0703979179   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
13 0785.85.84.84   8,800,000 57 Mobifone Mua sim
14 0703.22.32.22   5,800,000 23 Mobifone Mua sim
15 0961.16.3131   6,400,000 31 Viettel Mua sim
16 0981.61.6611   7,900,000 39 Viettel Mua sim
17 078.666.888.2   6,600,000 59 Mobifone Mua sim
18 0783.229.922   5,800,000 44 Mobifone Mua sim
19 0703979279   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
20 0797.77.99.22   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
21 0789.997.333   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
22 0769.69.64.64   5,800,000 57 Mobifone Mua sim
23 0786.664.555   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
24 07.68.68.68.03   8,800,000 52 Mobifone Mua sim
25 0789.99.11.33   5,200,000 50 Mobifone Mua sim
26 07.69.69.69.83   5,800,000 63 Mobifone Mua sim
27 0961.00.05.05   7,900,000 26 Viettel Mua sim
28 096.111.7070   8,700,000 32 Viettel Mua sim
29 0961.16.7575   6,400,000 47 Viettel Mua sim
30 0708.88.11.22   5,800,000 37 Mobifone Mua sim
31 0769.69.65.65   6,600,000 59 Mobifone Mua sim
32 0798855858   5,800,000 63 Mobifone Mua sim
33 0797.799.111   7,500,000 51 Mobifone Mua sim
34 0792.223.322   6,100,000 32 Mobifone Mua sim
35 07.68.68.68.46   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
36 0708.69.6996   6,600,000 60 Mobifone Mua sim
37 0789922345   6,600,000 49 Mobifone Mua sim
38 0786.667.555   5,800,000 55 Mobifone Mua sim
39 0789.99.33.66   7,700,000 60 Mobifone Mua sim
40 0783456886   9,900,000 55 Mobifone Mua sim
41 0798.99.33.66   8,300,000 60 Mobifone Mua sim
42 0703.226.622   6,600,000 30 Mobifone Mua sim
43 0.76.76.76.711   6,600,000 48 Mobifone Mua sim
44 078.666.1979   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
45 0783.45.6699   5,200,000 57 Mobifone Mua sim
46 0797.77.99.66   7,700,000 67 Mobifone Mua sim
47 0764.336.633   6,600,000 41 Mobifone Mua sim
48 0765.559.955   8,800,000 56 Mobifone Mua sim
49 0769.69.67.67   6,600,000 63 Mobifone Mua sim
50 0783.68.777.9   5,800,000 62 Mobifone Mua sim