Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0799.84.84.84   70,600,000 60,000,000 61 Mobifone Mua sim
2 0395.70.6666   58,800,000 50,000,000 48 Viettel Mua sim
3 0798.73.73.73   58,800,000 50,000,000 54 Mobifone Mua sim
4 084994.8888   118,000,000 100,000,000 66 Vinaphone Mua sim
5 0765.16.16.16   77,600,000 66,000,000 39 Mobifone Mua sim
6 07771.44444   70,600,000 60,000,000 42 Mobifone Mua sim
7 0767.28.28.28   106,000,000 90,000,000 50 Mobifone Mua sim
8 0784444.888   88,200,000 75,000,000 55 Mobifone Mua sim
9 0377.555.333   58,800,000 50,000,000 41 Viettel Mua sim
10 0798.03.8888   88,200,000 75,000,000 59 Mobifone Mua sim
11 0773.04.8888   82,400,000 70,000,000 53 Mobifone Mua sim
12 07699.44444   67,100,000 57,000,000 51 Mobifone Mua sim
13 0767.73.73.73   70,600,000 60,000,000 50 Mobifone Mua sim
14 0962.938.938   67,100,000 57,000,000 57 Viettel Mua sim
15 070448.7777   58,800,000 50,000,000 51 Mobifone Mua sim
16 0936.938.939   77,600,000 66,000,000 59 Mobifone Mua sim
17 032797.6666   77,600,000 66,000,000 52 Viettel Mua sim
18 0789.789.678   58,800,000 50,000,000 69 Mobifone Mua sim
19 0705.69.5555   58,800,000 50,000,000 47 Mobifone Mua sim
20 07648.44444   58,800,000 50,000,000 45 Mobifone Mua sim
21 0704.668.668   70,600,000 60,000,000 51 Mobifone Mua sim
22 0702.555.666   118,000,000 100,000,000 42 Mobifone Mua sim
23 077878.6868   106,000,000 90,000,000 65 Mobifone Mua sim
24 070445.7777   58,800,000 50,000,000 48 Mobifone Mua sim
25 07865.00000   58,800,000 50,000,000 26 Mobifone Mua sim
26 0769.60.60.60   70,600,000 60,000,000 40 Mobifone Mua sim
27 0795.24.8888   82,400,000 70,000,000 59 Mobifone Mua sim
28 0359.24.8888   77,600,000 66,000,000 55 Viettel Mua sim
29 0783.59.59.59   106,000,000 90,000,000 60 Mobifone Mua sim
30 0765.97.8888   88,200,000 75,000,000 66 Mobifone Mua sim
31 0703.16.16.16   118,000,000 100,000,000 31 Mobifone Mua sim
32 09415.44444   118,000,000 100,000,000 39 Vinaphone Mua sim
33 077554.9999   88,200,000 75,000,000 64 Mobifone Mua sim
34 0795.43.8888   82,400,000 70,000,000 60 Mobifone Mua sim
35 0774.799.799   58,800,000 50,000,000 68 Mobifone Mua sim
36 0769.71.71.71   58,800,000 50,000,000 46 Mobifone Mua sim
37 0788.28.5555   58,800,000 50,000,000 53 Mobifone Mua sim
38 082990.7777   58,800,000 50,000,000 56 Vinaphone Mua sim
39 0705.68.5555   77,600,000 66,000,000 46 Mobifone Mua sim
40 0845.68.7777   77,600,000 66,000,000 59 Vinaphone Mua sim
41 0774.76.76.76   64,700,000 55,000,000 57 Mobifone Mua sim
42 076551.9999   118,000,000 100,000,000 60 Mobifone Mua sim
43 0776.72.72.72   70,600,000 60,000,000 47 Mobifone Mua sim
44 07789.00000   67,100,000 57,000,000 31 Mobifone Mua sim
45 0784.65.65.65   58,800,000 50,000,000 52 Mobifone Mua sim
46 0765.17.17.17   58,800,000 50,000,000 42 Mobifone Mua sim
47 08555.88.555   58,800,000 50,000,000 54 Vinaphone Mua sim
48 0853.37.37.37   70,600,000 60,000,000 46 Vinaphone Mua sim
49 0797.81.81.81   77,600,000 66,000,000 50 Mobifone Mua sim
50 037353.9999   118,000,000 100,000,000 57 Viettel Mua sim