Sim giá 500k - 1 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.666.100   1,250,000 1,000,000 37 Mobifone Mua sim
2 0792.666.244   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
3 0898.87.3003   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
4 0898.87.1133   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
5 0708.24.00.44   1,250,000 1,000,000 29 Mobifone Mua sim
6 0898.87.3232   1,000,000 800,000 50 Mobifone Mua sim
7 0704.62.4455   1,250,000 1,000,000 37 Mobifone Mua sim
8 0792.666.133   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
9 0783.22.4334   1,250,000 1,000,000 36 Mobifone Mua sim
10 0797.37.3344   1,250,000 1,000,000 47 Mobifone Mua sim
11 0898.87.0101   1,250,000 1,000,000 42 Mobifone Mua sim
12 0703.32.0099   1,250,000 1,000,000 33 Mobifone Mua sim
13 0784.58.5500   1,250,000 1,000,000 42 Mobifone Mua sim
14 089.887.4664   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
15 089.887.5353   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
16 089.887.5225   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
17 0898.87.2255   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
18 089.887.4455   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
19 0708.64.0099   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
20 089.887.6006   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
21 089.887.4774   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
22 0783.45.6006   1,250,000 1,000,000 39 Mobifone Mua sim
23 0783.53.7733   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
24 070.333.4554   1,250,000 1,000,000 34 Mobifone Mua sim
25 0708.64.3737   1,250,000 1,000,000 45 Mobifone Mua sim
26 0708.64.7997   1,250,000 1,000,000 57 Mobifone Mua sim
27 0784.33.7773   1,250,000 1,000,000 49 Mobifone Mua sim
28 0898.87.2552   1,000,000 800,000 54 Mobifone Mua sim
29 0783.53.5511   1,250,000 1,000,000 38 Mobifone Mua sim
30 0898.87.1221   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
31 0898.87.2244   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
32 0708.31.6677   1,250,000 1,000,000 45 Mobifone Mua sim
33 089.887.5115   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
34 089.887.5454   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
35 0767.84.8833   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
36 0783.57.7711   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
37 0792.666.344   1,250,000 1,000,000 47 Mobifone Mua sim
38 0792.666.922   1,250,000 1,000,000 49 Mobifone Mua sim
39 0703.97.6677   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
40 0704.57.3636   1,250,000 1,000,000 41 Mobifone Mua sim
41 0765.05.7711   1,250,000 1,000,000 39 Mobifone Mua sim
42 089.887.4884   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
43 089.887.4224   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
44 089.887.4141   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
45 0898.87.1771   1,000,000 800,000 56 Mobifone Mua sim
46 07.0440.1771   1,250,000 1,000,000 31 Mobifone Mua sim
47 0703.97.5588   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
48 089.887.4466   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
49 0703.22.04.44   1,250,000 1,000,000 26 Mobifone Mua sim
50 0783.53.58.59   1,250,000 1,000,000 53 Mobifone Mua sim