Sim Lặp Viettel

Xem thêm danh sách +888 Sim Lặp Viettel giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-lap-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0961.77.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
2 Viettel 0961.86.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
3 Viettel 0981.31.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
4 Viettel 0981.44.1515 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
5 Viettel 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Đặt mua
6 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
8 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
9 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
10 Viettel 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Đặt mua
11 Viettel 097.113.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
12 Viettel 0961.83.0606 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
13 Viettel 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
15 Viettel 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
16 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
17 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
18 Viettel 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 0961.51.0202 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
20 Viettel 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
21 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
22 Viettel 0961.51.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
23 Viettel 0971.36.0202 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
24 Viettel 0981.33.0202 2.700.000 Sim lặp Đặt mua