Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0365.666.666   1,437,500,000 50 Viettel Mua sim
2 0368.333333   977,500,000 35 Viettel Mua sim
3 0359.555555   747,500,000 47 Viettel Mua sim
4 0365.000000   275,000,000 14 Viettel Mua sim
5 0389.555555   1,265,000,000 50 Viettel Mua sim
6 0889.000000   330,000,000 25 Vinaphone Mua sim
7 0389.333333   977,500,000 38 Viettel Mua sim
8 0376.555555   483,000,000 46 Viettel Mua sim
9 02822.333333   800,000,000 32 Máy bàn Mua sim
10 0845.33.33.33   600,000,000 35 Vinaphone Mua sim
11 081.33.33.33.3   2,184,000,000 30 Vinaphone Mua sim
12 0865.999999   2,600,000,000 73 Viettel Mua sim
13 084.55.55.55.5   1,900,000,000 47 Vinaphone Mua sim
14 0335.88.88.88   1,430,000,000 59 Viettel Mua sim
15 098.44.44.44.4   2,500,000,000 45 Viettel Mua sim
16 081555.5555   2,049,000,000 44 Vinaphone Mua sim
17 0827.666666   950,000,000 53 Vinaphone Mua sim
18 0865.888888   2,300,000,000 67 Viettel Mua sim
19 0788.00.00.00   488,000,000 23 Mobifone Mua sim
20 0854.88.88.88   1,455,000,000 65 Vinaphone Mua sim
21 0865.22.22.22   468,000,000 31 Viettel Mua sim
22 0845.88.88.88   1,677,000,000 65 Vinaphone Mua sim
23 02422.666666   698,000,000 46 Máy bàn Mua sim
24 0938.77.77.77   2,200,000,000 62 Mobifone Mua sim
25 0292.7777777   1,250,000,000 62 Máy bàn Mua sim
26 0585.000.000   168,000,000 18 Vietnamobile Mua sim
27 0866.22.22.22   585,000,000 32 Viettel Mua sim
28 0762.444444   250,000,000 39 Mobifone Mua sim
29 0857.55.55.55   735,000,000 50 Vinaphone Mua sim
30 0847.33.33.33   650,000,000 37 Vinaphone Mua sim
31 0270.77.77.77.7   450,000,000 58 Máy bàn Mua sim
32 0849.11.11.11   260,000,000 27 Vinaphone Mua sim
33 0826.55.55.55   770,000,000 46 Vinaphone Mua sim
34 0924.33.33.33   646,800,000 33 Vietnamobile Mua sim
35 0375.888.888   850,000,000 63 Viettel Mua sim
36 0263.999.9999   888,000,000 74 Máy bàn Mua sim
37 0914.999999   4,200,000,000 68 Vinaphone Mua sim
38 0392.99.99.99   1,815,000,000 68 Viettel Mua sim
39 0973.000.000   690,000,000 19 Viettel Mua sim
40 02422.333333   800,000,000 28 Máy bàn Mua sim
41 0819.11.11.11   550,000,000 24 Vinaphone Mua sim
42 092.77.77.77.7   3,125,000,000 60 Vietnamobile Mua sim