Sim Lục Quý 1 Giữa

SỐ SIM GIÁ BÁN MẠNG ĐẶT MUA
096.111111.7 80.000.000 Viettel Đặt mua
09.111111.91 239.000.000 Vinaphone Đặt mua
09.111111.34 46.000.000 Vinaphone Đặt mua
096.111111.4 50.000.000 Viettel Đặt mua
097.1111112 139.000.000 Viettel Đặt mua
0911.111.180 77.000.000 Vinaphone Đặt mua