Sim Lục Quý 6 Đầu Số 03

SỐ SIM GIÁ BÁN MẠNG ĐẶT MUA
0358.666666 899.000.000 Viettel Đặt mua
032.6666666 1.799.000.000 Viettel Đặt mua
0345.666666 1.666.000.000 Viettel Đặt mua
0335.666666 1.100.000.000 Viettel Đặt mua
039.6666666 3.344.000.000 Viettel Đặt mua