Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

SỐ SIM GIÁ BÁN MẠNG ĐẶT MUA
0359.888.888 950.000.000 Viettel Đặt mua
0366.888888 3.600.000.000 Viettel Đặt mua
0375.888.888 850.000.000 Viettel Đặt mua
03.97.888.888 1.000.000.000 Viettel Đặt mua
034.8888888 2.778.000.000 Viettel Đặt mua