Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0358.27.07.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0369.31.08.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0981.17.10.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0359.30.03.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0373.22.11.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0334.04.11.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0392.01.08.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0332.29.07.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0358.15.09.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0358.30.12.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0339.21.06.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0358.30.08.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0399.17.08.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0368.04.10.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0343.28.08.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0354.04.05.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0355.09.05.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0345.25.09.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0386.25.02.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0368.15.07.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0396.04.11.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0365.25.03.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0355.14.05.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0388.04.09.79 960.000 Sim năm sinh Đặt mua