Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0880 1.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0363.14.02.80 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0337.04.1980 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0862.19.10.80 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0866.14.01.80 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0372.36.1980 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0326.29.1980 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0866.15.01.80 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0961.46.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0965.77.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0979.72.1980 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0979.47.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0966.79.1980 5.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0977.15.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0974.33.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0967.26.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0963.46.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0974.99.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0978.96.1980 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0981.47.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0378.68.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0977.40.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0981.60.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0981.53.1980 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua