Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   4,750,000 3,800,000 39 Mobifone Mua sim
2 0354.000.185   929,000 650,000 26 Viettel Mua sim
3 0399.07.12.85   857,000 600,000 44 Viettel Mua sim
4 0362.18.10.85   929,000 650,000 34 Viettel Mua sim
5 0348.19.02.85   1,070,000 750,000 40 Viettel Mua sim
6 0383.28.02.85   857,000 600,000 39 Viettel Mua sim
7 0389.16.10.85   857,000 600,000 41 Viettel Mua sim
8 0334.32.1985   1,070,000 750,000 38 Viettel Mua sim
9 0385.25.05.85   786,000 550,000 41 Viettel Mua sim
10 0387.19.06.85   786,000 550,000 47 Viettel Mua sim
11 0707.81.1985   3,500,000 2,800,000 46 Mobifone Mua sim
12 0777.96.1985   4,130,000 3,300,000 59 Mobifone Mua sim
13 0826.31.1985   2,440,000 1,950,000 43 Vinaphone Mua sim
14 0764.99.1985   2,880,000 2,300,000 58 Mobifone Mua sim
15 0383.92.1985   2,440,000 1,950,000 48 Viettel Mua sim
16 0707.85.1985   3,500,000 2,800,000 50 Mobifone Mua sim
17 0792.74.1985   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
18 0364.06.02.85   1,160,000 930,000 34 Viettel Mua sim
19 0799.97.1985   3,500,000 2,800,000 64 Mobifone Mua sim
20 0933.17.09.85   1,700,000 1,363,000 45 Mobifone Mua sim
21 0333.07.12.85   2,440,000 1,950,000 32 Viettel Mua sim
22 0777.020.585   2,500,000 2,000,000 41 Mobifone Mua sim
23 0353.64.1985   2,440,000 1,950,000 44 Viettel Mua sim
24 0944.05.11.85   1,590,000 1,275,000 37 Vinaphone Mua sim
25 0852.17.1985   2,440,000 1,950,000 46 Vinaphone Mua sim
26 0888.25.01.85   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
27 0946.09.06.85   1,590,000 1,275,000 47 Vinaphone Mua sim
28 0774.15.1985   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
29 0965.17.03.85   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
30 0786.03.1985   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
31 0944.23.02.85   1,590,000 1,275,000 37 Vinaphone Mua sim
32 0965.17.04.85   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim
33 0944.09.06.85   1,590,000 1,275,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0385.73.1985   2,440,000 1,950,000 49 Viettel Mua sim
35 0826.24.09.85   900,000 720,000 44 Vinaphone Mua sim
36 0769.86.1985   2,440,000 1,950,000 59 Mobifone Mua sim
37 0942.18.05.85   1,590,000 1,275,000 42 Vinaphone Mua sim
38 0762.21.1985   2,440,000 1,950,000 41 Mobifone Mua sim
39 0944.04.03.85   1,590,000 1,275,000 37 Vinaphone Mua sim
40 0333.05.12.85   2,440,000 1,950,000 30 Viettel Mua sim
41 0888.01.07.85   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
42 0786.64.1985   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
43 0965.23.04.85   2,190,000 1,750,000 42 Viettel Mua sim
44 0888.27.10.85   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
45 0948.16.08.85   1,590,000 1,275,000 49 Vinaphone Mua sim
46 0703.55.1985   2,880,000 2,300,000 43 Mobifone Mua sim
47 0888.27.11.85   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
48 0765.33.1985   2,880,000 2,300,000 47 Mobifone Mua sim
49 0888.25.04.85   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
50 0933.18.06.85   1,700,000 1,363,000 43 Mobifone Mua sim