Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   3,800,000 39 Mobifone Mua sim
2 0931.88.1985   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
3 0898.40.1985   1,105,000 52 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1985   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
5 0784.45.1985   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
6 0901.03.12.85   1,850,000 29 Mobifone Mua sim
7 0786.00.1985   1,850,000 44 Mobifone Mua sim
8 0354.27.1985   1,850,000 44 Viettel Mua sim
9 0797.71.1985   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
10 0703.64.1985   1,850,000 43 Mobifone Mua sim
11 0769.86.1985   1,850,000 59 Mobifone Mua sim
12 0888.27.11.85   1,550,000 48 Vinaphone Mua sim
13 0353.37.1985   1,850,000 44 Viettel Mua sim
14 0974.53.1985   2,800,000 51 Viettel Mua sim
15 0944.05.11.85   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
16 0372.07.01.85   930,000 33 Viettel Mua sim
17 0765.75.1985   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
18 0965.23.04.85   1,650,000 42 Viettel Mua sim
19 0777.96.1985   3,000,000 59 Mobifone Mua sim
20 0914.28.10.85   1,550,000 38 Vinaphone Mua sim
21 0764.99.1985   2,100,000 58 Mobifone Mua sim
22 0792.74.1985   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
23 0888.01.07.85   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
24 0888.25.04.85   1,550,000 48 Vinaphone Mua sim
25 0933.18.06.85   1,275,000 43 Mobifone Mua sim
26 0764.32.1985   1,850,000 45 Mobifone Mua sim
27 0786.64.1985   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
28 0333.07.08.85   1,850,000 37 Viettel Mua sim
29 0945.09.06.85   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
30 0826.31.1985   1,850,000 43 Vinaphone Mua sim
31 0944.17.08.85   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0845.16.04.85   720,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0353.75.1985   1,850,000 46 Viettel Mua sim
34 0942.09.10.85   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
35 0353.64.1985   1,850,000 44 Viettel Mua sim
36 0386.92.1985   1,850,000 51 Viettel Mua sim
37 0348.21.1985   1,850,000 41 Viettel Mua sim
38 0813.27.03.85   720,000 37 Vinaphone Mua sim
39 0364.06.02.85   930,000 34 Viettel Mua sim
40 0942.18.05.85   1,350,000 42 Vinaphone Mua sim
41 0965.18.03.85   1,650,000 45 Viettel Mua sim
42 0796.20.1985   1,125,000 47 Mobifone Mua sim
43 0799.97.1985   2,600,000 64 Mobifone Mua sim
44 0777.020.585   2,050,000 41 Mobifone Mua sim
45 0383.92.1985   1,850,000 48 Viettel Mua sim
46 0384.17.1985   1,850,000 46 Viettel Mua sim
47 0707.85.1985   2,600,000 50 Mobifone Mua sim
48 0386.23.08.85   930,000 43 Viettel Mua sim
49 0385.73.1985   1,850,000 49 Viettel Mua sim
50 0946.09.06.85   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim