Sim năm sinh 1985 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0797.71.1985   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
202 0869.17.03.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
203 0869.19.08.85   1,750,000 1,400,000 54 Viettel Mua sim
204 0869.10.06.85   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
205 0869.06.11.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
206 0868.21.06.85   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
207 0333.98.1985   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
208 0869.19.09.85   1,750,000 1,400,000 55 Viettel Mua sim
209 0869.03.11.85   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
210 0869.04.09.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
211 0869.03.05.85   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
212 0869.16.02.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
213 083779.1985   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
214 0869.09.12.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
215 0869.19.04.85   1,750,000 1,400,000 50 Viettel Mua sim
216 0869.19.11.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
217 0869.06.12.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
218 0869.04.12.85   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
219 0869.06.09.85   1,750,000 1,400,000 51 Viettel Mua sim
220 0869.08.02.85   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
221 088669.1985   7,500,000 6,000,000 60 Vinaphone Mua sim
222 0913.05.07.85   47,700,000 42,900,000 38 Vinaphone Mua sim
223 0869.06.03.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
224 033999.1985   11,300,000 9,000,000 56 Viettel Mua sim
225 079868.1985   7,500,000 6,000,000 61 Mobifone Mua sim
226 033789.1985   8,750,000 7,000,000 53 Viettel Mua sim
227 0869.18.04.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
228 0869.03.10.85   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
229 0777.00.08.85   5,190,000 4,150,000 42 Mobifone Mua sim
230 0869.18.02.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
231 0869.03.01.85   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
232 036555.1985   8,750,000 7,000,000 47 Viettel Mua sim
233 081.444.1985   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
234 081333.1985   8,750,000 7,000,000 41 Vinaphone Mua sim
235 0869.07.05.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
236 0869.07.01.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
237 0869.18.11.85   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
238 0869.07.10.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
239 085886.1985   4,810,000 3,850,000 58 Vinaphone Mua sim
240 0967.04.11.85   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
241 0869.18.07.85   1,750,000 1,400,000 52 Viettel Mua sim
242 0869.03.08.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
243 0869.13.06.85   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
244 0869.05.08.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
245 0869.03.03.85   3,310,000 2,650,000 42 Viettel Mua sim
246 0869.11.03.85   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
247 083777.1985   5,190,000 4,150,000 55 Vinaphone Mua sim
248 093666.1985   14,700,000 13,200,000 53 Mobifone Mua sim
249 0778.39.1985   4,310,000 3,450,000 57 Mobifone Mua sim
250 0869.07.09.85   1,750,000 1,400,000 52 Viettel Mua sim