Sim năm sinh 1985 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 083777.1985   5,190,000 4,150,000 55 Vinaphone Mua sim
302 0799.83.1985   1,500,000 1,200,000 59 Mobifone Mua sim
303 0784.03.1985   1,080,000 860,000 45 Mobifone Mua sim
304 0792.23.1985   1,310,000 1,050,000 46 Mobifone Mua sim
305 0798.10.1985   1,310,000 1,050,000 48 Mobifone Mua sim
306 0794.47.1985   1,310,000 1,050,000 54 Mobifone Mua sim
307 0786.29.1985   1,500,000 1,200,000 55 Mobifone Mua sim
308 0786.41.1985   1,310,000 1,050,000 49 Mobifone Mua sim
309 0798.57.1985   1,500,000 1,200,000 59 Mobifone Mua sim
310 0797.64.1985   1,500,000 1,200,000 56 Mobifone Mua sim
311 0797.19.1985   1,500,000 1,200,000 56 Mobifone Mua sim
312 0931.29.02.85   944,000 755,000 39 Mobifone Mua sim
313 0937.34.1985   1,940,000 1,550,000 49 Mobifone Mua sim
314 0785.58.1985   1,500,000 1,200,000 56 Mobifone Mua sim
315 0792.88.1985   1,880,000 1,500,000 57 Mobifone Mua sim
316 0794.71.1985   1,310,000 1,050,000 51 Mobifone Mua sim
317 0933.41.1985   1,880,000 1,500,000 43 Mobifone Mua sim
318 0798.34.1985   1,310,000 1,050,000 54 Mobifone Mua sim
319 0786.22.1985   1,880,000 1,500,000 48 Mobifone Mua sim
320 0798.56.1985   1,500,000 1,200,000 58 Mobifone Mua sim
321 0937.020.585   1,080,000 860,000 39 Mobifone Mua sim
322 0899.78.1985   2,380,000 1,900,000 64 Mobifone Mua sim
323 0786.13.1985   1,310,000 1,050,000 48 Mobifone Mua sim
324 0799.77.1985   1,880,000 1,500,000 62 Mobifone Mua sim
325 0933.0707.85   2,500,000 2,000,000 42 Mobifone Mua sim
326 0931.22.00.85   769,000 615,000 30 Mobifone Mua sim
327 0797.11.1985   3,130,000 2,500,000 48 Mobifone Mua sim
328 0933.081.085   1,080,000 860,000 37 Mobifone Mua sim
329 0784.10.1985   1,080,000 860,000 43 Mobifone Mua sim
330 0785.43.1985   1,880,000 1,500,000 50 Mobifone Mua sim
331 0784.49.1985   1,310,000 1,050,000 55 Mobifone Mua sim
332 0785.00.1985   1,310,000 1,050,000 43 Mobifone Mua sim
333 0783.66.1985   1,880,000 1,500,000 53 Mobifone Mua sim
334 0797.33.1985   1,880,000 1,500,000 52 Mobifone Mua sim
335 0786.57.1985   1,880,000 1,500,000 56 Mobifone Mua sim
336 0896.95.1985   1,880,000 1,500,000 60 Mobifone Mua sim
337 0798.80.1985   1,080,000 860,000 55 Mobifone Mua sim
338 0799.84.1985   1,310,000 1,050,000 60 Mobifone Mua sim
339 0785.68.1985   1,880,000 1,500,000 57 Mobifone Mua sim
340 082666.1985   8,800,000 51 Vinaphone Mua sim
341 082818.1985   2,300,000 50 Vinaphone Mua sim
342 0822.65.1985   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
343 083323.1985   1,750,000 42 Vinaphone Mua sim
344 0825.98.1985   1,750,000 55 Vinaphone Mua sim
345 0825.97.1985   1,750,000 54 Vinaphone Mua sim
346 0858.99.1985   1,550,000 62 Vinaphone Mua sim
347 0823.97.1985   1,750,000 52 Vinaphone Mua sim
348 082556.1985   1,550,000 49 Vinaphone Mua sim
349 0384.30.1985   1,050,000 41 Viettel Mua sim
350 0819.49.1985   1,550,000 54 Vinaphone Mua sim