Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   3,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 0935.000.186   2,700,000 32 Mobifone Mua sim
3 0764.98.1986   1,850,000 58 Mobifone Mua sim
4 0853.41.1986   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
5 0784.73.1986   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
6 0764.35.1986   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
7 0764.03.1986   1,850,000 44 Mobifone Mua sim
8 0798.35.1986   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
9 0948.09.12.86   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
10 0796.03.1986   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
11 0779.62.1986   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
12 0786.04.1986   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
13 0396.37.1986   1,850,000 52 Viettel Mua sim
14 0774.62.1986   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
15 0764.37.1986   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
16 0769.60.1986   1,125,000 52 Mobifone Mua sim
17 0703.47.1986   1,850,000 45 Mobifone Mua sim
18 0777.98.1986   3,000,000 62 Mobifone Mua sim
19 0764.71.1986   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
20 0813.27.1986   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
21 0584.25.11.86   580,000 40 Vietnamobile Mua sim
22 0765.74.1986   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
23 0564.12.02.86   580,000 34 Vietnamobile Mua sim
24 0589.82.1986   1,050,000 56 Vietnamobile Mua sim
25 0786.60.1986   1,125,000 51 Mobifone Mua sim
26 0846.21.06.86   720,000 41 Vinaphone Mua sim
27 0786.64.1986   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
28 0963.14.04.86   1,650,000 41 Viettel Mua sim
29 0817.67.1986   1,850,000 53 Vinaphone Mua sim
30 0796.01.1986   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
31 0785.96.1986   1,850,000 59 Mobifone Mua sim
32 0837.10.03.86   720,000 36 Vinaphone Mua sim
33 0589.21.03.86   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
34 0764.86.1986   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
35 0585.27.06.86   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
36 0765.72.1986   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
37 0354.02.1986   1,850,000 38 Viettel Mua sim
38 0797.47.1986   1,850,000 58 Mobifone Mua sim
39 0567.72.1986   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
40 0707.82.1986   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
41 0374.31.1986   1,850,000 42 Viettel Mua sim
42 0707.31.1986   2,600,000 42 Mobifone Mua sim
43 0764.90.1986   1,125,000 50 Mobifone Mua sim
44 0794.08.1986   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
45 0764.15.1986   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
46 0376.93.1986   1,850,000 52 Viettel Mua sim
47 0774.16.1986   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
48 0704.41.1986   1,850,000 40 Mobifone Mua sim
49 0813.34.1986   1,850,000 43 Vinaphone Mua sim
50 0385.73.1986   1,850,000 50 Viettel Mua sim