Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1987   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
2 0347.30.05.87   929,000 650,000 37 Viettel Mua sim
3 0981.310.487   929,000 650,000 41 Viettel Mua sim
4 0369.06.04.87   857,000 600,000 43 Viettel Mua sim
5 0399.03.12.87   929,000 650,000 42 Viettel Mua sim
6 0868.21.06.87   929,000 650,000 46 Viettel Mua sim
7 0961.310.287   1,070,000 750,000 37 Viettel Mua sim
8 0344.24.01.87   786,000 550,000 33 Viettel Mua sim
9 0857.13.10.87   900,000 720,000 40 Vinaphone Mua sim
10 0383.92.1987   2,440,000 1,950,000 50 Viettel Mua sim
11 0328.080.287   1,160,000 930,000 38 Viettel Mua sim
12 0359.26.1987   2,440,000 1,950,000 50 Viettel Mua sim
13 0856.06.09.87   900,000 720,000 49 Vinaphone Mua sim
14 0707.80.1987   1,690,000 1,350,000 47 Mobifone Mua sim
15 0564.12.1987   1,160,000 930,000 43 Vietnamobile Mua sim
16 0914.28.01.87   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
17 0962.04.03.87   2,190,000 1,750,000 39 Viettel Mua sim
18 0942.26.03.87   1,590,000 1,275,000 41 Vinaphone Mua sim
19 0945.19.12.87   1,590,000 1,275,000 46 Vinaphone Mua sim
20 0797.41.1987   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
21 0914.28.11.87   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
22 0357.94.1987   2,440,000 1,950,000 53 Viettel Mua sim
23 0914.28.04.87   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
24 0704.46.1987   2,440,000 1,950,000 46 Mobifone Mua sim
25 0962.06.10.87   2,190,000 1,750,000 39 Viettel Mua sim
26 0949.06.10.87   1,590,000 1,275,000 44 Vinaphone Mua sim
27 0786.43.1987   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
28 0707.83.1987   3,500,000 2,800,000 50 Mobifone Mua sim
29 0965.23.04.87   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
30 0707.32.1987   3,500,000 2,800,000 44 Mobifone Mua sim
31 0776.14.1987   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
32 0564.08.1987   1,160,000 930,000 48 Vietnamobile Mua sim
33 0567.26.1987   1,310,000 1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
34 0855.51.1987   2,440,000 1,950,000 49 Vinaphone Mua sim
35 0796.20.1987   1,690,000 1,350,000 49 Mobifone Mua sim
36 0374.06.1987   2,440,000 1,950,000 45 Viettel Mua sim
37 0765.66.1987   2,880,000 2,300,000 55 Mobifone Mua sim
38 0764.53.1987   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
39 0567.35.1987   1,310,000 1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
40 0333.07.08.87   2,440,000 1,950,000 39 Viettel Mua sim
41 0708.89.1987   2,880,000 2,300,000 57 Mobifone Mua sim
42 0944.26.03.87   1,590,000 1,275,000 43 Vinaphone Mua sim
43 0707.88.1987   4,130,000 3,300,000 55 Mobifone Mua sim
44 0829.14.1987   2,440,000 1,950,000 49 Vinaphone Mua sim
45 0948.09.06.87   1,590,000 1,275,000 51 Vinaphone Mua sim
46 0386.34.1987   2,440,000 1,950,000 49 Viettel Mua sim
47 0965.17.05.87   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim
48 0564.10.1987   1,160,000 930,000 41 Vietnamobile Mua sim
49 0784.73.1987   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
50 0778.95.1987   2,880,000 2,300,000 61 Mobifone Mua sim