Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1987   3,800,000 41 Mobifone Mua sim
2 0931.87.1987   4,000,000 53 Mobifone Mua sim
3 0898.49.1987   1,105,000 63 Mobifone Mua sim
4 0931.88.1987   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
5 0931.28.12.87   1,070,000 41 Mobifone Mua sim
6 0898.40.1987   1,105,000 54 Mobifone Mua sim
7 0898.41.1987   1,105,000 55 Mobifone Mua sim
8 0931.89.1987   3,500,000 55 Mobifone Mua sim
9 0764.53.1987   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
10 0786.43.1987   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
11 0914.28.01.87   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
12 0765.82.1987   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
13 0914.30.01.87   1,550,000 33 Vinaphone Mua sim
14 0949.06.10.87   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
15 0798.22.1987   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
16 0945.19.12.87   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
17 0708.89.1987   2,100,000 57 Mobifone Mua sim
18 0857.13.10.87   720,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0567.35.1987   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
20 0965.23.04.87   1,650,000 44 Viettel Mua sim
21 0785.94.1987   1,850,000 58 Mobifone Mua sim
22 0856.06.09.87   720,000 49 Vinaphone Mua sim
23 0901.01.05.87   2,000,000 31 Mobifone Mua sim
24 0965.17.05.87   1,650,000 48 Viettel Mua sim
25 0901.25.09.87   2,000,000 41 Mobifone Mua sim
26 0888.04.11.87   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
27 0914.28.04.87   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
28 0915.07.03.87   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
29 0826.31.05.87   720,000 40 Vinaphone Mua sim
30 0776.14.1987   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
31 0948.09.06.87   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
32 0707.80.1987   1,125,000 47 Mobifone Mua sim
33 0374.06.1987   1,850,000 45 Viettel Mua sim
34 0564.08.1987   930,000 48 Vietnamobile Mua sim
35 0767.53.1987   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
36 0567.26.1987   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
37 0386.34.1987   1,850,000 49 Viettel Mua sim
38 0333.07.11.87   1,850,000 33 Viettel Mua sim
39 0328.080.287   930,000 38 Viettel Mua sim
40 0786.31.1987   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
41 0943.30.03.87   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
42 0774.73.1987   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
43 0916.29.10.87   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
44 0942.26.03.87   1,350,000 41 Vinaphone Mua sim
45 0707.88.1987   3,000,000 55 Mobifone Mua sim
46 0333.07.12.87   1,850,000 34 Viettel Mua sim
47 0888.3000.87   790,000 42 Vinaphone Mua sim
48 0888.01.12.87   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
49 0946.09.06.87   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
50 0769.60.1987   1,125,000 53 Mobifone Mua sim