Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1988   4,600,000 42 Mobifone Mua sim
2 0765.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
3 0703.11.00.88   2,500,000 28 Mobifone Mua sim
4 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
5 0797.17.11.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
6 0703.22.11.88   4,600,000 32 Mobifone Mua sim
7 0798.18.00.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
8 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
9 0783.22.00.88   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
10 0764.22.00.88   2,300,000 37 Mobifone Mua sim
11 0798.18.11.88   5,800,000 51 Mobifone Mua sim
12 0792.22.00.88   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
13 0898.13.00.88   993,000 45 Mobifone Mua sim
14 093126.00.88   2,600,000 37 Mobifone Mua sim
15 093128.00.88   3,400,000 39 Mobifone Mua sim
16 0898.14.0088   895,000 46 Mobifone Mua sim
17 093121.00.88   3,400,000 32 Mobifone Mua sim
18 093125.00.88   2,600,000 36 Mobifone Mua sim
19 0898.31.0088   895,000 45 Mobifone Mua sim
20 0346.28.0088   790,000 39 Viettel Mua sim
21 0784.45.1988   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
22 0858.000.788   1,050,000 44 Vinaphone Mua sim
23 0777.63.1988   3,000,000 56 Mobifone Mua sim
24 0813.27.1988   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
25 0764.20.1988   1,125,000 45 Mobifone Mua sim
26 0333.07.09.88   1,850,000 41 Viettel Mua sim
27 0777.06.06.88   2,700,000 49 Mobifone Mua sim
28 0766.15.1988   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
29 0767.11.00.88   3,300,000 38 Mobifone Mua sim
30 0769.62.1988   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
31 0589.08.01.88   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
32 0703.61.1988   1,850,000 43 Mobifone Mua sim
33 0764.71.1988   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
34 0333.05.12.88   1,850,000 33 Viettel Mua sim
35 0784.34.1988   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
36 0346.17.0088   790,000 37 Viettel Mua sim
37 0786.57.1988   1,850,000 59 Mobifone Mua sim
38 0707.35.1988   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
39 0775.64.1988   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
40 0586.82.1988   930,000 55 Vietnamobile Mua sim
41 0764.25.1988   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
42 0764.18.0088   930,000 42 Mobifone Mua sim
43 0583.46.1988   930,000 52 Vietnamobile Mua sim
44 0703.64.1988   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
45 0797.41.1988   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
46 0703.47.1988   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
47 0339.18.07.88   1,050,000 47 Viettel Mua sim
48 0764.51.1988   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
49 0786.64.1988   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
50 0798.22.00.88   3,000,000 44 Mobifone Mua sim