Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0793.45.5588   2,900,000 54 Mobifone Mua sim
2 0797.89.5588   2,900,000 66 Mobifone Mua sim
3 0798.68.2288   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
4 0702.341.888   4,500,000 41 Mobifone Mua sim
5 0708.92.7788   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
6 0703.23.5588   1,700,000 41 Mobifone Mua sim
7 0702.562.888   4,500,000 46 Mobifone Mua sim
8 0703.27.5588   1,000,000 45 Mobifone Mua sim
9 0765.67.5588   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
10 0783.22.00.88   2,100,000 38 Mobifone Mua sim
11 0773.81.86.88   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
12 0786.66.44.88   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
13 0783.53.7788   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
14 0762.563.888   4,500,000 53 Mobifone Mua sim
15 0707.76.5588   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
16 0708.99.22.88   5,800,000 53 Mobifone Mua sim
17 0772.67.7788   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
18 0765.22.11.88   4,000,000 40 Mobifone Mua sim
19 0798.18.9988   4,600,000 67 Mobifone Mua sim
20 0786.66.00.88   2,900,000 49 Mobifone Mua sim
21 0702.612.888   5,000,000 42 Mobifone Mua sim
22 0797.77.22.88   5,800,000 57 Mobifone Mua sim
23 0898.879.888   25,000,000 73 Mobifone Mua sim
24 0797.79.1188   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
25 089.887.4488   1,000,000 64 Mobifone Mua sim
26 0789.89.1188   2,900,000 59 Mobifone Mua sim
27 0789.92.4488   1,300,000 59 Mobifone Mua sim
28 0797.17.11.88   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
29 0789.92.9988   2,900,000 69 Mobifone Mua sim
30 0708.64.7788   1,000,000 55 Mobifone Mua sim
31 0792.666.988   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
32 0763.571.888   4,500,000 53 Mobifone Mua sim
33 0797.79.0088   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
34 0787.691.888   4,500,000 62 Mobifone Mua sim
35 0768.68.5588   4,600,000 61 Mobifone Mua sim
36 0763.572.888   4,500,000 54 Mobifone Mua sim
37 0797.17.9988   2,100,000 65 Mobifone Mua sim
38 0707.74.5588   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
39 0763.58.18.88   5,000,000 54 Mobifone Mua sim
40 0798.68.1188   2,900,000 56 Mobifone Mua sim
41 0797.77.00.88   3,500,000 53 Mobifone Mua sim
42 0703.22.00.88   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
43 0708.65.0088   1,200,000 42 Mobifone Mua sim
44 0792.666.288   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
45 0703.11.00.88   2,500,000 28 Mobifone Mua sim
46 0793.45.4488   1,200,000 52 Mobifone Mua sim
47 0763.593.888   4,500,000 57 Mobifone Mua sim
48 0708.31.5588   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
49 0764.33.99.88   2,900,000 57 Mobifone Mua sim
50 0783.45.5588   1,700,000 53 Mobifone Mua sim