Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0797.17.11.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
2 070.333.1988   5,750,000 4,600,000 42 Mobifone Mua sim
3 0764.22.00.88   2,880,000 2,300,000 37 Mobifone Mua sim
4 0798.18.00.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
5 0792.22.00.88   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
6 0798.18.11.88   7,250,000 5,800,000 51 Mobifone Mua sim
7 0703.22.00.88   3,130,000 2,500,000 30 Mobifone Mua sim
8 0703.11.00.88   3,130,000 2,500,000 28 Mobifone Mua sim
9 0765.22.00.88   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
10 0765.22.11.88   5,000,000 4,000,000 40 Mobifone Mua sim
11 0783.22.00.88   2,630,000 2,100,000 38 Mobifone Mua sim
12 0703.22.11.88   5,750,000 4,600,000 32 Mobifone Mua sim
13 0353.19.01.88   929,000 650,000 38 Viettel Mua sim
14 0348.30.01.88   929,000 650,000 35 Viettel Mua sim
15 0364.07.01.88   929,000 650,000 37 Viettel Mua sim
16 0334.06.07.88   857,000 600,000 39 Viettel Mua sim
17 0703.64.1988   2,440,000 1,950,000 46 Mobifone Mua sim
18 0798.22.00.88   4,130,000 3,300,000 44 Mobifone Mua sim
19 0797.41.1988   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
20 0346.17.0088   1,010,000 804,000 37 Viettel Mua sim
21 0786.04.1988   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
22 0767.11.00.88   4,500,000 3,600,000 38 Mobifone Mua sim
23 093115.00.88   2,440,000 1,950,000 35 Mobifone Mua sim
24 0813.27.1988   2,440,000 1,950,000 47 Vinaphone Mua sim
25 0703.47.1988   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
26 0346.28.0088   1,010,000 804,000 39 Viettel Mua sim
27 0583.46.1988   1,160,000 930,000 52 Vietnamobile Mua sim
28 0858.000.788   1,410,000 1,125,000 44 Vinaphone Mua sim
29 0339.18.07.88   1,410,000 1,125,000 47 Viettel Mua sim
30 0764.98.1988   2,440,000 1,950,000 60 Mobifone Mua sim
31 0333.05.12.88   2,440,000 1,950,000 33 Viettel Mua sim
32 0764.61.1988   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
33 0707.83.1988   3,500,000 2,800,000 51 Mobifone Mua sim
34 0786.64.1988   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
35 0785.96.1988   2,440,000 1,950,000 61 Mobifone Mua sim
36 0784.34.1988   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
37 0704.41.1988   2,440,000 1,950,000 42 Mobifone Mua sim
38 0856.27.1988   2,440,000 1,950,000 54 Vinaphone Mua sim
39 0764.84.1988   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
40 0764.20.1988   1,690,000 1,350,000 45 Mobifone Mua sim
41 0786.57.1988   2,440,000 1,950,000 59 Mobifone Mua sim
42 0586.82.1988   1,160,000 930,000 55 Vietnamobile Mua sim
43 0786.40.1988   1,690,000 1,350,000 51 Mobifone Mua sim
44 0846.21.01.88   900,000 720,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0949.06.02.88   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
46 0792.00.11.88   6,250,000 5,000,000 36 Mobifone Mua sim
47 0769.62.1988   2,440,000 1,950,000 56 Mobifone Mua sim
48 0373.19.0088   1,080,000 860,000 39 Viettel Mua sim
49 0786.44.1988   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
50 0764.71.1988   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim