Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1989   6,500,000 5,200,000 43 Mobifone Mua sim
2 0385.04.01.89   929,000 650,000 38 Viettel Mua sim
3 0394.06.06.89   929,000 650,000 45 Viettel Mua sim
4 0328.01.03.89   1,070,000 750,000 34 Viettel Mua sim
5 0335.11.02.89   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
6 0359.130.089   857,000 600,000 38 Viettel Mua sim
7 0564.11.10.89   813,000 650,000 35 Vietnamobile Mua sim
8 0785.94.1989   2,440,000 1,950,000 60 Mobifone Mua sim
9 0585.28.02.89   725,000 580,000 47 Vietnamobile Mua sim
10 0776.64.1989   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
11 0587.68.1989   2,500,000 2,000,000 61 Vietnamobile Mua sim
12 0786.03.1989   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
13 0786.42.1989   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
14 0888.25.04.89   2,060,000 1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
15 0762.21.1989   2,440,000 1,950,000 45 Mobifone Mua sim
16 0589.08.03.89   725,000 580,000 50 Vietnamobile Mua sim
17 0365.46.1989   2,440,000 1,950,000 51 Viettel Mua sim
18 0769.61.1989   2,440,000 1,950,000 56 Mobifone Mua sim
19 0797.47.1989   2,440,000 1,950,000 61 Mobifone Mua sim
20 0385.73.1989   2,440,000 1,950,000 53 Viettel Mua sim
21 0769.01.1989   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
22 0965.17.03.89   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim
23 0765.84.1989   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
24 0818.01.1989   6,630,000 5,300,000 45 Vinaphone Mua sim
25 0796.28.1989   2,440,000 1,950,000 59 Mobifone Mua sim
26 0829.14.1989   2,440,000 1,950,000 51 Vinaphone Mua sim
27 0387.13.05.89   1,160,000 930,000 44 Viettel Mua sim
28 0766.151.989   3,500,000 2,800,000 52 Mobifone Mua sim
29 0587.88.1989   1,590,000 1,275,000 63 Vietnamobile Mua sim
30 0764.23.1989   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
31 0796.01.1989   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
32 0397.51.1989   2,440,000 1,950,000 52 Viettel Mua sim
33 0333.07.12.89   2,440,000 1,950,000 36 Viettel Mua sim
34 0584.26.08.89   725,000 580,000 50 Vietnamobile Mua sim
35 0775.96.1989   2,440,000 1,950,000 61 Mobifone Mua sim
36 0583.39.1989   2,500,000 2,000,000 55 Vietnamobile Mua sim
37 0703.080.789   5,000,000 4,000,000 42 Mobifone Mua sim
38 0707.35.1989   3,500,000 2,800,000 49 Mobifone Mua sim
39 0793.27.01.89   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
40 0888.19.1989   18,300,000 16,500,000 61 Vinaphone Mua sim
41 0986.06.04.89   4,060,000 3,250,000 50 Viettel Mua sim
42 0869.13.04.89   2,250,000 1,800,000 48 Viettel Mua sim
43 0866.20.03.89   3,310,000 2,650,000 42 Viettel Mua sim
44 039559.1989   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
45 081.222.1989   13,400,000 12,100,000 42 Vinaphone Mua sim
46 0338.55.1989   7,500,000 6,000,000 51 Viettel Mua sim
47 090456.1989   18,300,000 16,500,000 51 Mobifone Mua sim
48 0869.13.02.89   2,250,000 1,800,000 46 Viettel Mua sim
49 0795.26.03.89   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
50 0338.22.1989   7,500,000 6,000,000 45 Viettel Mua sim