Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
2 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
3 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
4 0898.49.1990   1,140,000 57 Mobifone Mua sim
5 0898.47.1990   1,105,000 55 Mobifone Mua sim
6 0931.14.0990   1,000,000 36 Mobifone Mua sim
7 0931.89.1990   5,400,000 49 Mobifone Mua sim
8 09312.000.90   1,140,000 24 Mobifone Mua sim
9 0898.13.0990   860,000 47 Mobifone Mua sim
10 0898.14.0990   860,000 48 Mobifone Mua sim
11 0898.40.1990   1,105,000 48 Mobifone Mua sim
12 0898.31.0990   1,273,000 47 Mobifone Mua sim
13 0587.88.1990   1,350,000 55 Vietnamobile Mua sim
14 0917.08.11.90   1,550,000 36 Vinaphone Mua sim
15 0942.04.06.90   1,550,000 34 Vinaphone Mua sim
16 0845.05.06.90   720,000 37 Vinaphone Mua sim
17 0762.21.1990   1,850,000 37 Mobifone Mua sim
18 0785.94.1990   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
19 0766.21.1990   1,850,000 41 Mobifone Mua sim
20 0888.04.06.90   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
21 0942.03.05.90   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
22 0369.07.05.90   930,000 39 Viettel Mua sim
23 0888.07.10.90   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
24 0947.09.12.90   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0786.02.1990   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
26 0888.13.11.90   1,550,000 39 Vinaphone Mua sim
27 0888.04.03.90   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
28 0888.05.07.90   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
29 0914.30.05.90   1,550,000 31 Vinaphone Mua sim
30 0707.83.1990   2,600,000 44 Mobifone Mua sim
31 0797.41.1990   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
32 0359.76.1990   1,850,000 49 Viettel Mua sim
33 0368.87.1990   1,850,000 51 Viettel Mua sim
34 0378.05.12.90   930,000 35 Viettel Mua sim
35 0397.55.1990   2,100,000 48 Viettel Mua sim
36 0769.72.1990   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
37 0385.73.1990   1,850,000 45 Viettel Mua sim
38 0707.87.1990   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
39 0914.30.12.90   1,550,000 29 Vinaphone Mua sim
40 0584.26.1990   930,000 44 Vietnamobile Mua sim
41 0888.23.11.90   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
42 0707.32.1990   2,600,000 38 Mobifone Mua sim
43 0784.34.1990   1,850,000 45 Mobifone Mua sim
44 0786.45.1990   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
45 0786.57.1990   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
46 0764.29.1990   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
47 0914.28.04.90   1,550,000 37 Vinaphone Mua sim
48 0796.28.1990   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
49 0769.06.1990   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
50 0792.71.1990   1,850,000 45 Mobifone Mua sim