Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792339090   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
2 0792.22.09.90   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
3 078.333.9090   2,100,000 42 Mobifone Mua sim
4 078.555.9090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
5 076.555.9090   3,500,000 46 Mobifone Mua sim
6 0764.00.90.90   1,700,000 35 Mobifone Mua sim
7 0792559090   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
8 0797.37.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
9 0798.68.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
10 0708699090   1,700,000 48 Mobifone Mua sim
11 0793.45.0990   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
12 089.887.9090   2,900,000 58 Mobifone Mua sim
13 0798.18.09.90   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
14 078.333.999.0   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
15 0707.75.9090   1,700,000 44 Mobifone Mua sim
16 0708339090   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
17 078.666.0990   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
18 070.333.1990   5,200,000 35 Mobifone Mua sim
19 0797899090   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
20 0789.91.90.90   2,900,000 52 Mobifone Mua sim
21 0793.45.9090   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
22 0708.64.9090   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
23 0798.18.9090   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
24 0708.92.90.90   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
25 0783229090   1,700,000 40 Mobifone Mua sim
26 070.333.0990   1,700,000 34 Mobifone Mua sim
27 0789.92.90.90   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
28 078.666.999.0   4,600,000 60 Mobifone Mua sim
29 078.333.0990   1,300,000 42 Mobifone Mua sim
30 0798.86.9090   2,300,000 56 Mobifone Mua sim
31 0938.70.0990   1,900,000 45 Mobifone Mua sim
32 0788.77.88.90   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
33 0898.41.9090   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
34 093124.90.90   2,500,000 37 Mobifone Mua sim
35 0938.47.0990   1,450,000 49 Mobifone Mua sim
36 0931.89.1990   5,400,000 49 Mobifone Mua sim
37 0938.60.0990   2,100,000 44 Mobifone Mua sim
38 0898.44.0990   1,200,000 51 Mobifone Mua sim
39 0901.40.0990   1,450,000 32 Mobifone Mua sim
40 0901.49.0990   1,500,000 41 Mobifone Mua sim
41 0931.890.790   1,450,000 46 Mobifone Mua sim
42 0931.20.40.90   1,900,000 28 Mobifone Mua sim
43 0902.84.0990   1,350,000 41 Mobifone Mua sim
44 0898.14.9090   1,500,000 48 Mobifone Mua sim
45 0898.49.1990   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
46 0901.43.0990   1,450,000 35 Mobifone Mua sim
47 0898.490.390   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
48 0898.42.9090   1,500,000 49 Mobifone Mua sim
49 0934.950.590   1,150,000 44 Mobifone Mua sim
50 0898.30.0990   1,150,000 46 Mobifone Mua sim