Sim năm sinh 1990

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.18.09.90   1,880,000 1,500,000 51 Mobifone Mua sim
2 0792.22.09.90   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
3 070.333.1990   6,500,000 5,200,000 35 Mobifone Mua sim
4 0343.17.01.90   929,000 650,000 28 Viettel Mua sim
5 0332.30.11.90   929,000 650,000 22 Viettel Mua sim
6 0397.31.05.90   929,000 650,000 37 Viettel Mua sim
7 0862.02.12.90   929,000 650,000 30 Viettel Mua sim
8 0338.21.03.90   786,000 550,000 29 Viettel Mua sim
9 0865.01.03.90   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
10 0379.27.01.90   929,000 650,000 38 Viettel Mua sim
11 0356.01.06.90   1,070,000 750,000 30 Viettel Mua sim
12 0354.24.01.90   929,000 650,000 28 Viettel Mua sim
13 0888.30.11.90   2,060,000 1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
14 0888.26.03.90   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
15 0963.18.04.90   2,190,000 1,750,000 40 Viettel Mua sim
16 0942.03.05.90   1,590,000 1,275,000 32 Vinaphone Mua sim
17 0914.30.12.90   2,060,000 1,650,000 29 Vinaphone Mua sim
18 0888.13.11.90   2,060,000 1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
19 0587.88.1990   1,590,000 1,275,000 55 Vietnamobile Mua sim
20 0796.28.1990   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
21 0764.29.1990   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
22 0333.05.11.90   2,440,000 1,950,000 25 Viettel Mua sim
23 0846.07.01.90   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
24 0888.23.11.90   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0368.87.1990   2,440,000 1,950,000 51 Viettel Mua sim
26 0888.04.06.90   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
27 0888.07.10.90   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
28 0786.02.1990   2,440,000 1,950,000 42 Mobifone Mua sim
29 0917.09.04.90   2,060,000 1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
30 0777.63.1990   4,130,000 3,300,000 49 Mobifone Mua sim
31 0707.83.1990   3,500,000 2,800,000 44 Mobifone Mua sim
32 0707.87.1990   3,500,000 2,800,000 48 Mobifone Mua sim
33 0333.07.09.90   2,880,000 2,300,000 34 Viettel Mua sim
34 0707.32.1990   3,500,000 2,800,000 38 Mobifone Mua sim
35 0888.04.03.90   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
36 0947.09.12.90   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
37 0963.07.03.90   2,190,000 1,750,000 37 Viettel Mua sim
38 0917.08.11.90   2,060,000 1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
39 0769.61.1990   2,440,000 1,950,000 48 Mobifone Mua sim
40 0888.05.07.90   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
41 0785.94.1990   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
42 0385.73.1990   2,440,000 1,950,000 45 Viettel Mua sim
43 0378.05.12.90   1,160,000 930,000 35 Viettel Mua sim
44 0766.21.1990   2,440,000 1,950,000 41 Mobifone Mua sim
45 0397.55.1990   2,880,000 2,300,000 48 Viettel Mua sim
46 0942.04.06.90   2,060,000 1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
47 0786.57.1990   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
48 0769.72.1990   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
49 0384.090.190   856,000 685,000 34 Viettel Mua sim
50 0836.12.09.90   900,000 720,000 38 Vinaphone Mua sim