Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.326.1991   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
2 079.222.1991   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
3 079.818.1991   4,400,000 53 Mobifone Mua sim
4 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
5 079.779.1991   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
6 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
7 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
8 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
9 079.345.1991   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
10 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
11 070.445.1991   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
12 070.316.1991   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
13 076.704.1991   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
14 0898.53.1991   1,175,000 53 Mobifone Mua sim
15 0898.41.1991   1,105,000 50 Mobifone Mua sim
16 0898.52.1991   1,245,000 52 Mobifone Mua sim
17 0898.14.1991   1,175,000 50 Mobifone Mua sim
18 0898.40.1991   1,105,000 49 Mobifone Mua sim
19 0903.87.1991   3,500,000 47 Mobifone Mua sim
20 0898.42.1991   1,105,000 51 Mobifone Mua sim
21 0898.30.1991   1,105,000 48 Mobifone Mua sim
22 0903.35.1991   4,800,000 40 Mobifone Mua sim
23 0898.34.1991   1,105,000 52 Mobifone Mua sim
24 0898.46.1991   1,175,000 55 Mobifone Mua sim
25 0777.81.1991   3,000,000 50 Mobifone Mua sim
26 0707.35.1991   2,600,000 42 Mobifone Mua sim
27 0917.26.01.91   1,550,000 36 Vinaphone Mua sim
28 0888.23.06.91   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
29 0914.28.10.91   1,550,000 35 Vinaphone Mua sim
30 0786.06.1991   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
31 0785.94.1991   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
32 0372.21.06.91   930,000 31 Viettel Mua sim
33 0914.28.06.91   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
34 0888.12.07.91   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
35 0583.34.1991   930,000 43 Vietnamobile Mua sim
36 0583.16.11.91   580,000 35 Vietnamobile Mua sim
37 0829.14.1991   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
38 0813.34.1991   1,850,000 39 Vinaphone Mua sim
39 0917.09.05.91   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
40 0384.090.091   1,050,000 34 Viettel Mua sim
41 0786.01.1991   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
42 0918.26.08.91   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
43 0333.07.09.91   1,850,000 35 Viettel Mua sim
44 0888.23.10.91   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
45 0385.73.1991   1,850,000 46 Viettel Mua sim
46 0962.17.06.91   1,650,000 41 Viettel Mua sim
47 0708.76.1991   2,100,000 48 Mobifone Mua sim
48 0938.17.02.91   1,275,000 40 Mobifone Mua sim
49 0888.15.03.91   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
50 0333.16.02.91   1,850,000 28 Viettel Mua sim