Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.222.1991   12,400,000 9,900,000 42 Mobifone Mua sim
2 079.345.1991   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
3 070.333.1991   8,250,000 6,600,000 36 Mobifone Mua sim
4 070.316.1991   2,130,000 1,700,000 37 Mobifone Mua sim
5 079.868.1991   8,250,000 6,600,000 58 Mobifone Mua sim
6 079.444.1991   2,880,000 2,300,000 48 Mobifone Mua sim
7 070.326.1991   2,130,000 1,700,000 38 Mobifone Mua sim
8 070.445.1991   1,250,000 1,000,000 40 Mobifone Mua sim
9 079.818.1991   5,500,000 4,400,000 53 Mobifone Mua sim
10 078.333.1991   6,500,000 5,200,000 44 Mobifone Mua sim
11 079.858.1991   2,880,000 2,300,000 57 Mobifone Mua sim
12 079.779.1991   7,250,000 5,800,000 59 Mobifone Mua sim
13 076.704.1991   1,250,000 1,000,000 44 Mobifone Mua sim
14 0867.03.12.91   1,070,000 750,000 37 Viettel Mua sim
15 0377.31.10.91   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
16 0358.23.03.91   929,000 650,000 34 Viettel Mua sim
17 0352.04.08.91   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
18 0862.24.12.91   929,000 650,000 35 Viettel Mua sim
19 0377.23.03.91   929,000 650,000 35 Viettel Mua sim
20 0396.24.05.91   929,000 650,000 39 Viettel Mua sim
21 0975.300.091   857,000 600,000 34 Viettel Mua sim
22 0868.17.03.91   929,000 650,000 43 Viettel Mua sim
23 0333.07.09.91   2,440,000 1,950,000 35 Viettel Mua sim
24 0888.23.06.91   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
25 0914.28.06.91   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
26 0888.23.10.91   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
27 0888.26.07.91   2,060,000 1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
28 0888.12.07.91   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
29 0707.82.1991   3,500,000 2,800,000 44 Mobifone Mua sim
30 0707.35.1991   3,500,000 2,800,000 42 Mobifone Mua sim
31 0914.28.10.91   2,060,000 1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
32 0786.01.1991   2,440,000 1,950,000 42 Mobifone Mua sim
33 0962.04.12.91   2,190,000 1,750,000 34 Viettel Mua sim
34 0813.24.05.91   900,000 720,000 33 Vinaphone Mua sim
35 0888.15.03.91   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
36 0917.09.05.91   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
37 0397.83.1991   2,440,000 1,950,000 50 Viettel Mua sim
38 0583.16.11.91   725,000 580,000 35 Vietnamobile Mua sim
39 0855.21.03.91   1,080,000 860,000 34 Vinaphone Mua sim
40 0942.09.08.91   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
41 0962.17.06.91   2,190,000 1,750,000 41 Viettel Mua sim
42 0931.21.03.91   1,690,000 1,350,000 29 Mobifone Mua sim
43 0333.07.07.91   2,440,000 1,950,000 33 Viettel Mua sim
44 0785.94.1991   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
45 0583.34.1991   1,160,000 930,000 43 Vietnamobile Mua sim
46 0708.76.1991   2,880,000 2,300,000 48 Mobifone Mua sim
47 0857.10.02.91   900,000 720,000 33 Vinaphone Mua sim
48 0385.73.1991   2,440,000 1,950,000 46 Viettel Mua sim
49 0829.14.1991   2,440,000 1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
50 0914.21.06.91   2,060,000 1,650,000 33 Vinaphone Mua sim