Sim năm sinh 1991

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.868.1991   6,600,000 58 Mobifone Mua sim
2 078.333.1991   5,200,000 44 Mobifone Mua sim
3 0792669191   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
4 079.779.1991   5,800,000 59 Mobifone Mua sim
5 076.704.1991   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
6 0783229191   1,700,000 42 Mobifone Mua sim
7 070.326.1991   1,700,000 38 Mobifone Mua sim
8 0798.18.9191   2,300,000 53 Mobifone Mua sim
9 0798.68.9191   2,700,000 58 Mobifone Mua sim
10 0786779191   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
11 070.445.1991   1,000,000 40 Mobifone Mua sim
12 079.222.1991   9,900,000 42 Mobifone Mua sim
13 0793.45.9191   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
14 079.345.1991   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
15 0789.92.91.91   2,900,000 55 Mobifone Mua sim
16 079.444.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
17 078.333.9191   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
18 070.316.1991   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
19 079.818.1991   4,400,000 53 Mobifone Mua sim
20 078.666.999.1   8,300,000 61 Mobifone Mua sim
21 070.333.1991   6,600,000 36 Mobifone Mua sim
22 079.888.999.1   16,900,000 68 Mobifone Mua sim
23 070.333.999.1   3,300,000 44 Mobifone Mua sim
24 0798.86.9191   2,300,000 58 Mobifone Mua sim
25 0789.86.9191   2,100,000 58 Mobifone Mua sim
26 079.858.1991   2,300,000 57 Mobifone Mua sim
27 0797799191   3,500,000 59 Mobifone Mua sim
28 0797899191   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
29 0898.53.1991   1,250,000 53 Mobifone Mua sim
30 0909.338.591   1,040,000 47 Mobifone Mua sim
31 0931.89.4891   1,250,000 52 Mobifone Mua sim
32 0898.491.691   1,150,000 55 Mobifone Mua sim
33 0931.91.79.91   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
34 0903.35.1991   4,200,000 40 Mobifone Mua sim
35 0987.8008.91   900,000 50 Viettel Mua sim
36 0909.22.9191   20,200,000 42 Mobifone Mua sim
37 0898.52.9191   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
38 0898.41.9191   1,500,000 50 Mobifone Mua sim
39 036666.7891   2,500,000 52 Viettel Mua sim
40 0931.891.691   1,250,000 47 Mobifone Mua sim
41 0901.42.9191   1,650,000 36 Mobifone Mua sim
42 0898.46.9191   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
43 0931.891.391   1,150,000 44 Mobifone Mua sim
44 0898.54.1991   1,150,000 54 Mobifone Mua sim
45 0898.34.1991   1,150,000 52 Mobifone Mua sim
46 0898.41.1991   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
47 0938.47.9191   1,650,000 51 Mobifone Mua sim
48 0898.42.9191   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
49 0916.303.691   800,000 38 Vinaphone Mua sim
50 0934.07.9191   1,650,000 43 Mobifone Mua sim