Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0862.14.12.92   929,000 650,000 35 Viettel Mua sim
2 0367.27.03.92   929,000 650,000 39 Viettel Mua sim
3 0981.310.992   786,000 550,000 42 Viettel Mua sim
4 0866.17.10.92   1,070,000 750,000 40 Viettel Mua sim
5 0383.10.07.92   786,000 550,000 33 Viettel Mua sim
6 0364.000.392   786,000 550,000 27 Viettel Mua sim
7 0376.16.04.92   929,000 650,000 38 Viettel Mua sim
8 0973.310.292   786,000 550,000 36 Viettel Mua sim
9 0343.25.10.92   1,070,000 750,000 29 Viettel Mua sim
10 0338.11.05.92   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
11 0332.23.02.92   929,000 650,000 26 Viettel Mua sim
12 0888.25.04.92   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0365.46.1992   2,440,000 1,950,000 45 Viettel Mua sim
14 0915.17.11.92   2,060,000 1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
15 0914.01.07.92   2,060,000 1,650,000 33 Vinaphone Mua sim
16 0916.28.05.92   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
17 0785.96.1992   2,440,000 1,950,000 56 Mobifone Mua sim
18 0583.15.1992   1,160,000 930,000 43 Vietnamobile Mua sim
19 0888.24.10.92   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
20 0328.77.1992   2,880,000 2,300,000 48 Viettel Mua sim
21 0707.81.1992   3,500,000 2,800,000 44 Mobifone Mua sim
22 0945.09.11.92   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
23 0708.76.1992   2,880,000 2,300,000 49 Mobifone Mua sim
24 0849.14.09.92   900,000 720,000 46 Vinaphone Mua sim
25 0888.26.01.92   2,190,000 1,750,000 44 Vinaphone Mua sim
26 0784.88.1992   2,880,000 2,300,000 56 Mobifone Mua sim
27 0966.23.06.92   2,310,000 1,850,000 43 Viettel Mua sim
28 0963.18.01.92   2,190,000 1,750,000 39 Viettel Mua sim
29 0857.13.03.92   900,000 720,000 38 Vinaphone Mua sim
30 0353.25.02.92   1,160,000 930,000 31 Viettel Mua sim
31 0765.84.1992   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
32 0888.04.09.92   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0963.24.06.92   2,190,000 1,750,000 41 Viettel Mua sim
34 0797.47.1992   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
35 0707.32.1992   3,500,000 2,800,000 40 Mobifone Mua sim
36 0336.03.05.92   1,160,000 930,000 31 Viettel Mua sim
37 0917.08.11.92   2,060,000 1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
38 0786.64.1992   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
39 0888.07.05.92   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
40 0888.13.06.92   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
41 0962.17.04.92   2,190,000 1,750,000 40 Viettel Mua sim
42 0777.93.1992   4,130,000 3,300,000 54 Mobifone Mua sim
43 0385.73.1992   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
44 0857.28.01.92   900,000 720,000 42 Vinaphone Mua sim
45 0963.09.05.92   2,190,000 1,750,000 43 Viettel Mua sim
46 0914.23.00.92   681,000 545,000 30 Vinaphone Mua sim
47 0855.25.03.92   1,080,000 860,000 39 Vinaphone Mua sim
48 0796.01.1992   2,440,000 1,950,000 44 Mobifone Mua sim
49 0786.57.1992   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
50 0567.72.1992   1,310,000 1,050,000 48 Vietnamobile Mua sim