Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.2992   2,300,000 38 Mobifone Mua sim
2 0703.23.9292   1,700,000 37 Mobifone Mua sim
3 0798.18.2992   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
4 079.777.9292   2,300,000 59 Mobifone Mua sim
5 0798.86.9292   2,300,000 60 Mobifone Mua sim
6 0786.67.9292   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
7 0703.16.9292   1,300,000 39 Mobifone Mua sim
8 0797.37.9292   1,700,000 55 Mobifone Mua sim
9 078.666.2992   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
10 0799.97.92.92   2,900,000 63 Mobifone Mua sim
11 0799.98.92.92   3,300,000 64 Mobifone Mua sim
12 0789.86.9292   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
13 0797799292   3,500,000 61 Mobifone Mua sim
14 0786779292   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
15 0898.87.9292   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
16 0793.45.2992   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
17 079.888.999.2   16,900,000 69 Mobifone Mua sim
18 0792559292   3,300,000 50 Mobifone Mua sim
19 079.444.2992   1,300,000 50 Mobifone Mua sim
20 0797.79.2992   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
21 078.333.9292   2,300,000 46 Mobifone Mua sim
22 076.555.9292   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
23 078.333.2992   2,100,000 46 Mobifone Mua sim
24 0764.22.92.92   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
25 0783.22.92.92   2,900,000 44 Mobifone Mua sim
26 0797.17.2992   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
27 0797899292   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
28 078.666.999.2   8,300,000 62 Mobifone Mua sim
29 0793.45.9292   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
30 079.444.9292   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
31 0764009292   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
32 0783.22.9992   1,700,000 51 Mobifone Mua sim
33 0703.22.9992   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
34 0798.18.9292   2,100,000 55 Mobifone Mua sim
35 0933.08.9292   2,000,000 45 Mobifone Mua sim
36 0901.46.9292   1,650,000 42 Mobifone Mua sim
37 0901.47.2992   1,200,000 43 Mobifone Mua sim
38 093775.9292   2,200,000 53 Mobifone Mua sim
39 0898.10.2992   1,150,000 48 Mobifone Mua sim
40 0898.42.9292   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
41 0898.31.2992   1,150,000 51 Mobifone Mua sim
42 0898.43.2992   1,150,000 54 Mobifone Mua sim
43 0933.27.9292   2,200,000 46 Mobifone Mua sim
44 0902.56.2992   1,300,000 44 Mobifone Mua sim
45 0931.89.5892   1,450,000 54 Mobifone Mua sim
46 0931.89.3892   1,450,000 52 Mobifone Mua sim
47 0934.00.2992   1,400,000 38 Mobifone Mua sim
48 0937.36.9292   2,200,000 50 Mobifone Mua sim
49 0938.47.2992   1,300,000 53 Mobifone Mua sim
50 0938.75.2992   1,500,000 54 Mobifone Mua sim