Sim năm sinh 1992

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.34.1992   1,105,000 53 Mobifone Mua sim
2 0931.87.1992   2,500,000 49 Mobifone Mua sim
3 0898.49.1992   1,140,000 59 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1992   5,400,000 51 Mobifone Mua sim
5 0703.56.1992   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
6 0707.85.1992   2,600,000 48 Mobifone Mua sim
7 0914.28.11.92   1,550,000 37 Vinaphone Mua sim
8 0966.23.06.92   1,750,000 43 Viettel Mua sim
9 0707.81.1992   2,600,000 44 Mobifone Mua sim
10 0353.25.02.92   930,000 31 Viettel Mua sim
11 0765.84.1992   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
12 0914.23.00.92   545,000 30 Vinaphone Mua sim
13 0796.01.1992   1,850,000 44 Mobifone Mua sim
14 0775.18.1992   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
15 0333.05.11.92   1,850,000 27 Viettel Mua sim
16 0945.09.11.92   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
17 0888.26.01.92   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
18 0914.01.07.92   1,550,000 33 Vinaphone Mua sim
19 0777.93.1992   3,000,000 54 Mobifone Mua sim
20 0917.08.11.92   1,550,000 38 Vinaphone Mua sim
21 0365.46.1992   1,850,000 45 Viettel Mua sim
22 0916.23.07.92   1,550,000 39 Vinaphone Mua sim
23 0707.32.1992   2,600,000 40 Mobifone Mua sim
24 0708.76.1992   2,100,000 49 Mobifone Mua sim
25 0784.88.1992   2,100,000 56 Mobifone Mua sim
26 0328.77.1992   2,100,000 48 Viettel Mua sim
27 0813.27.1992   1,850,000 42 Vinaphone Mua sim
28 0398.72.1992   1,850,000 50 Viettel Mua sim
29 0765.77.1992   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
30 0797.47.1992   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
31 0786.57.1992   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
32 0767.53.1992   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
33 0888.07.05.92   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
34 0385.73.1992   1,850,000 47 Viettel Mua sim
35 0888.24.10.92   1,550,000 42 Vinaphone Mua sim
36 0786.06.1992   1,850,000 48 Mobifone Mua sim
37 0855.25.03.92   860,000 39 Vinaphone Mua sim
38 0583.15.1992   930,000 43 Vietnamobile Mua sim
39 0916.28.05.92   1,550,000 42 Vinaphone Mua sim
40 0915.17.11.92   1,550,000 36 Vinaphone Mua sim
41 0785.96.1992   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
42 0769.61.1992   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
43 0888.04.09.92   1,550,000 48 Vinaphone Mua sim
44 0888.25.04.92   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
45 0857.28.01.92   720,000 42 Vinaphone Mua sim
46 0963.09.05.92   1,650,000 43 Viettel Mua sim
47 0782.46.1992   1,850,000 48 Mobifone Mua sim
48 0585.77.1992   1,350,000 53 Vietnamobile Mua sim
49 0567.72.1992   1,050,000 48 Vietnamobile Mua sim
50 0849.14.09.92   720,000 46 Vinaphone Mua sim