Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0783.22.3993   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
2 0784.33.3993   1,700,000 49 Mobifone Mua sim
3 0703.339.993   21,100,000 46 Mobifone Mua sim
4 078.666.999.3   6,100,000 63 Mobifone Mua sim
5 0797.17.3993   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
6 07.9779.3993   5,500,000 63 Mobifone Mua sim
7 0783.339.993   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
8 0792.33.93.93   4,600,000 48 Mobifone Mua sim
9 078.666.3993   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
10 0783.68.9393   1,700,000 56 Mobifone Mua sim
11 089.887.3993   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
12 0798.68.3993   2,100,000 62 Mobifone Mua sim
13 079.444.3993   1,300,000 52 Mobifone Mua sim
14 0798.86.9393   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
15 0797.37.3993   1,700,000 57 Mobifone Mua sim
16 0783229393   1,700,000 46 Mobifone Mua sim
17 0798.18.3993   2,100,000 57 Mobifone Mua sim
18 0792.33.3993   2,100,000 48 Mobifone Mua sim
19 079.888.999.3   9,900,000 70 Mobifone Mua sim
20 0798.68.9393   2,300,000 62 Mobifone Mua sim
21 070.888.3993   2,300,000 55 Mobifone Mua sim
22 0797.33.3993   1,800,000 53 Mobifone Mua sim
23 0793.45.3993   1,700,000 52 Mobifone Mua sim
24 079.777.3993   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
25 0938.46.3993   1,350,000 54 Mobifone Mua sim
26 0931.893.193   1,450,000 46 Mobifone Mua sim
27 0931.89.1993   5,400,000 52 Mobifone Mua sim
28 0898.41.9393   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
29 0937.36.9393   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
30 093127.39.93   1,900,000 46 Mobifone Mua sim
31 0938.10.3993   1,350,000 45 Mobifone Mua sim
32 0931.89.2893   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
33 0898.54.3993   1,150,000 58 Mobifone Mua sim
34 0902.692.993   840,000 49 Mobifone Mua sim
35 0931.87.1993   2,500,000 50 Mobifone Mua sim
36 0932.18.3993   1,350,000 47 Mobifone Mua sim
37 0902.48.3993   1,250,000 47 Mobifone Mua sim
38 0938.92.3993   1,350,000 55 Mobifone Mua sim
39 0934.05.3993   1,350,000 45 Mobifone Mua sim
40 0931.893.293   1,150,000 47 Mobifone Mua sim
41 0901.46.9393   1,650,000 44 Mobifone Mua sim
42 0901.42.3993   1,450,000 40 Mobifone Mua sim
43 079234.789.3   1,500,000 52 Mobifone Mua sim
44 0901.95.91.93   1,300,000 46 Mobifone Mua sim
45 0898.13.3993   1,150,000 53 Mobifone Mua sim
46 0938.84.3993   1,350,000 56 Mobifone Mua sim
47 0934.19.3993   1,350,000 50 Mobifone Mua sim
48 0898.14.9393   1,500,000 54 Mobifone Mua sim
49 0901.44.3993   1,650,000 42 Mobifone Mua sim
50 0898.53.3993   1,150,000 57 Mobifone Mua sim