Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0392.16.03.93   929,000 650,000 36 Viettel Mua sim
2 0352.14.09.93   929,000 650,000 36 Viettel Mua sim
3 0865.12.08.93   929,000 650,000 42 Viettel Mua sim
4 0364.01.09.93   929,000 650,000 35 Viettel Mua sim
5 0365.23.11.93   929,000 650,000 33 Viettel Mua sim
6 0347.02.04.93   929,000 650,000 32 Viettel Mua sim
7 0865.17.04.93   929,000 650,000 43 Viettel Mua sim
8 0398.04.09.93   929,000 650,000 45 Viettel Mua sim
9 0376.15.02.93   929,000 650,000 36 Viettel Mua sim
10 0917.09.12.93   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
11 0938.06.10.93   1,700,000 1,363,000 39 Mobifone Mua sim
12 0888.04.10.93   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
13 0967.27.02.93   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim
14 0584.20.1993   1,160,000 930,000 41 Vietnamobile Mua sim
15 0765.77.1993   2,880,000 2,300,000 54 Mobifone Mua sim
16 0707.33.1993   3,500,000 2,800,000 42 Mobifone Mua sim
17 0333.05.11.93   2,440,000 1,950,000 28 Viettel Mua sim
18 0888.31.05.93   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
19 0777.81.1993   4,130,000 3,300,000 52 Mobifone Mua sim
20 0813.24.06.93   900,000 720,000 36 Vinaphone Mua sim
21 0888.08.07.93   2,060,000 1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
22 0828.04.07.93   1,080,000 860,000 41 Vinaphone Mua sim
23 0786.50.1993   1,690,000 1,350,000 48 Mobifone Mua sim
24 0914.28.05.93   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0707.81.1993   3,500,000 2,800,000 45 Mobifone Mua sim
26 0788.46.1993   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
27 0942.09.10.93   2,060,000 1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
28 0398.16.12.93   1,160,000 930,000 42 Viettel Mua sim
29 0769.61.1993   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
30 0914.30.05.93   2,060,000 1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
31 0707.86.1993   3,880,000 3,100,000 50 Mobifone Mua sim
32 0974.27.06.93   2,190,000 1,750,000 47 Viettel Mua sim
33 0766.15.1993   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
34 0938.17.02.93   1,700,000 1,363,000 42 Mobifone Mua sim
35 0918.27.06.93   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
36 0583.38.1993   1,160,000 930,000 49 Vietnamobile Mua sim
37 0888.26.06.93   2,060,000 1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
38 0966.01.08.93   2,310,000 1,850,000 42 Viettel Mua sim
39 0773.71.1993   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
40 0963.17.06.93   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
41 0587.43.1993   1,160,000 930,000 49 Vietnamobile Mua sim
42 0385.73.1993   2,440,000 1,950,000 48 Viettel Mua sim
43 0587.66.1993   1,160,000 930,000 54 Vietnamobile Mua sim
44 0785.97.1993   2,440,000 1,950,000 58 Mobifone Mua sim
45 0853.09.09.93   1,940,000 1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
46 0566.42.1993   1,160,000 930,000 45 Vietnamobile Mua sim
47 0774.63.1993   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
48 0764.98.1993   2,440,000 1,950,000 56 Mobifone Mua sim
49 0901.25.09.93   2,750,000 2,200,000 38 Mobifone Mua sim
50 0916.25.06.93   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim