Sim năm sinh 1993

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.89.1993   5,500,000 52 Mobifone Mua sim
2 0888.08.07.93   1,550,000 51 Vinaphone Mua sim
3 0583.38.1993   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
4 0938.06.10.93   1,275,000 39 Mobifone Mua sim
5 0777.81.1993   3,000,000 52 Mobifone Mua sim
6 0888.26.06.93   1,550,000 50 Vinaphone Mua sim
7 0938.17.02.93   1,275,000 42 Mobifone Mua sim
8 0901.25.09.93   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
9 0796.06.1993   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
10 0813.24.06.93   720,000 36 Vinaphone Mua sim
11 0888.31.05.93   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
12 0788.46.1993   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
13 0888.04.01.93   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
14 0974.27.06.93   1,650,000 47 Viettel Mua sim
15 0365.46.1993   1,850,000 46 Viettel Mua sim
16 0914.28.06.93   1,550,000 42 Vinaphone Mua sim
17 0587.75.1993   930,000 54 Vietnamobile Mua sim
18 0786.50.1993   1,125,000 48 Mobifone Mua sim
19 0764.98.1993   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
20 0769.61.1993   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
21 0976.16.05.93   1,750,000 46 Viettel Mua sim
22 0888.01.05.93   1,550,000 42 Vinaphone Mua sim
23 0765.77.1993   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
24 0587.66.1993   930,000 54 Vietnamobile Mua sim
25 0703.61.1993   1,850,000 39 Mobifone Mua sim
26 0786.70.1993   1,125,000 50 Mobifone Mua sim
27 0385.73.1993   1,850,000 48 Viettel Mua sim
28 0707.86.1993   2,900,000 50 Mobifone Mua sim
29 0587.43.1993   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
30 0917.09.12.93   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
31 0764.52.1993   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
32 0888.05.02.93   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
33 0966.01.08.93   1,750,000 42 Viettel Mua sim
34 0963.17.06.93   1,650,000 44 Viettel Mua sim
35 0888.04.10.93   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
36 0916.25.06.93   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
37 0566.42.1993   930,000 45 Vietnamobile Mua sim
38 0942.16.12.93   1,350,000 37 Vinaphone Mua sim
39 0773.71.1993   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
40 0385.190.193   930,000 39 Viettel Mua sim
41 0766.15.1993   1,850,000 47 Mobifone Mua sim
42 0967.27.02.93   1,650,000 45 Viettel Mua sim
43 0784.34.1993   1,850,000 48 Mobifone Mua sim
44 0784.88.1993   2,100,000 57 Mobifone Mua sim
45 0918.27.06.93   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
46 0972.05.04.93   1,650,000 39 Viettel Mua sim
47 0942.09.10.93   1,550,000 37 Vinaphone Mua sim
48 0707.81.1993   2,600,000 45 Mobifone Mua sim
49 0829.14.1993   1,850,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0828.04.07.93   860,000 41 Vinaphone Mua sim