Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0383.22.12.94   929,000 650,000 34 Viettel Mua sim
2 0868.04.02.94   929,000 650,000 41 Viettel Mua sim
3 0869.11.02.94   929,000 650,000 40 Viettel Mua sim
4 0865.13.07.94   929,000 650,000 43 Viettel Mua sim
5 0869.19.02.94   929,000 650,000 48 Viettel Mua sim
6 0385.05.02.94   929,000 650,000 36 Viettel Mua sim
7 0339.15.08.94   929,000 650,000 42 Viettel Mua sim
8 0328.02.03.94   929,000 650,000 31 Viettel Mua sim
9 0354.01.05.94   857,000 600,000 31 Viettel Mua sim
10 0347.09.08.94   1,070,000 750,000 44 Viettel Mua sim
11 0865.24.12.94   929,000 650,000 41 Viettel Mua sim
12 0383.10.03.94   929,000 650,000 31 Viettel Mua sim
13 0708.76.1994   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
14 0707.32.1994   3,500,000 2,800,000 42 Mobifone Mua sim
15 0979.24.03.94   2,310,000 1,850,000 47 Viettel Mua sim
16 0835.01.05.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
17 0567.72.1994   1,310,000 1,050,000 50 Vietnamobile Mua sim
18 0856.06.11.94   900,000 720,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0795.04.1994   2,440,000 1,950,000 48 Mobifone Mua sim
20 0583.75.1994   1,160,000 930,000 51 Vietnamobile Mua sim
21 0975.26.12.94   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim
22 0707.87.1994   3,500,000 2,800,000 52 Mobifone Mua sim
23 0774.13.1994   2,440,000 1,950,000 45 Mobifone Mua sim
24 0825.01.06.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
25 0888.09.02.94   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
26 0707.83.1994   3,500,000 2,800,000 48 Mobifone Mua sim
27 0365.46.1994   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
28 0785.29.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
29 0765.85.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
30 0786.03.1994   2,440,000 1,950,000 47 Mobifone Mua sim
31 0888.26.10.94   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0849.01.03.94   900,000 720,000 38 Vinaphone Mua sim
33 0789.97.1994   4,130,000 3,300,000 63 Mobifone Mua sim
34 0888.30.12.94   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
35 0779.78.1994   2,880,000 2,300,000 61 Mobifone Mua sim
36 0859.09.01.94   900,000 720,000 45 Vinaphone Mua sim
37 0888.05.02.94   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
38 0982.19.01.94   2,190,000 1,750,000 43 Viettel Mua sim
39 0587.65.1994   1,160,000 930,000 54 Vietnamobile Mua sim
40 0888.24.02.94   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
41 0765.76.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
42 0945.09.11.94   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
43 0938.08.07.94   1,690,000 1,350,000 48 Mobifone Mua sim
44 0769.62.1994   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
45 0377.08.1994   2,440,000 1,950,000 48 Viettel Mua sim
46 0938.06.10.94   1,700,000 1,363,000 40 Mobifone Mua sim
47 0769.06.1994   2,440,000 1,950,000 51 Mobifone Mua sim
48 0583.42.1994   1,160,000 930,000 45 Vietnamobile Mua sim
49 0707.80.1994   1,690,000 1,350,000 45 Mobifone Mua sim
50 0797.47.1994   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim