Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.52.1994   1,140,000 55 Mobifone Mua sim
2 0898.31.1994   1,105,000 52 Mobifone Mua sim
3 093187.1994   2,500,000 51 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1994   5,500,000 53 Mobifone Mua sim
5 0707.80.1994   1,125,000 45 Mobifone Mua sim
6 0769.06.1994   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
7 0797.47.1994   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
8 0987.03.01.94   1,650,000 41 Viettel Mua sim
9 0583.42.1994   930,000 45 Vietnamobile Mua sim
10 0786.60.1994   1,125,000 50 Mobifone Mua sim
11 0938.04.09.94   1,275,000 46 Mobifone Mua sim
12 0962.18.03.94   1,650,000 42 Viettel Mua sim
13 0969.17.03.94   1,750,000 48 Viettel Mua sim
14 0789.97.1994   3,000,000 63 Mobifone Mua sim
15 0859.09.01.94   720,000 45 Vinaphone Mua sim
16 0795.04.1994   1,850,000 48 Mobifone Mua sim
17 0829.14.1994   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
18 0583.18.07.94   650,000 45 Vietnamobile Mua sim
19 0707.32.1994   2,600,000 42 Mobifone Mua sim
20 0849.01.03.94   720,000 38 Vinaphone Mua sim
21 0827.97.1994   1,850,000 56 Vinaphone Mua sim
22 0975.26.12.94   1,650,000 45 Viettel Mua sim
23 0989.14.05.94   2,800,000 49 Viettel Mua sim
24 0785.29.1994   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
25 0707.87.1994   2,600,000 52 Mobifone Mua sim
26 0974.09.02.94   1,650,000 44 Viettel Mua sim
27 0984.27.01.94   1,275,000 44 Viettel Mua sim
28 0931.21.03.94   1,125,000 32 Mobifone Mua sim
29 0583.75.1994   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
30 0825.01.06.94   720,000 35 Vinaphone Mua sim
31 0764.98.1994   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
32 0888.13.11.94   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
33 0853.09.09.94   1,125,000 47 Vinaphone Mua sim
34 0938.17.02.94   1,275,000 43 Mobifone Mua sim
35 0982.19.01.94   1,650,000 43 Viettel Mua sim
36 0888.1000.94   755,000 38 Vinaphone Mua sim
37 0963.09.06.94   1,650,000 46 Viettel Mua sim
38 0357.81.1994   1,850,000 47 Viettel Mua sim
39 0365.46.1994   1,850,000 47 Viettel Mua sim
40 0944.09.11.94   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
41 0765.76.1994   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
42 0888.05.02.94   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
43 0385.73.1994   1,850,000 49 Viettel Mua sim
44 0818.01.1994   5,000,000 41 Vinaphone Mua sim
45 0779.78.1994   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
46 0855.51.1994   1,850,000 47 Vinaphone Mua sim
47 0888.02.07.94   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
48 0828.19.02.94   860,000 43 Vinaphone Mua sim
49 0333.05.10.94   1,850,000 28 Viettel Mua sim
50 0786.32.1994   1,850,000 49 Mobifone Mua sim