Sim năm sinh 1994

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.333.999.4   3,300,000 55 Mobifone Mua sim
2 078.333.4994   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
3 089.887.4994   1,000,000 66 Mobifone Mua sim
4 078.666.999.4   2,900,000 64 Mobifone Mua sim
5 070.333.9494   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
6 0797.79.4994   1,300,000 65 Mobifone Mua sim
7 0769.696.994   2,900,000 65 Mobifone Mua sim
8 0783.22.4994   1,000,000 48 Mobifone Mua sim
9 078.333.9494   2,100,000 50 Mobifone Mua sim
10 079.888.999.4   4,600,000 71 Mobifone Mua sim
11 07.68.68.68.94   11,000,000 62 Mobifone Mua sim
12 0789899494   3,800,000 67 Mobifone Mua sim
13 070.333.4994   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
14 07.67.67.67.94   8,800,000 59 Mobifone Mua sim
15 089.888.4994   1,200,000 67 Mobifone Mua sim
16 0902.88.9494   2,700,000 53 Mobifone Mua sim
17 093126.49.94   1,900,000 47 Mobifone Mua sim
18 0903.71.4994   1,350,000 46 Mobifone Mua sim
19 0901.33.4994   2,100,000 42 Mobifone Mua sim
20 0901.14.24.94   950,000 34 Mobifone Mua sim
21 0901.30.9494   1,650,000 39 Mobifone Mua sim
22 0903.89.4994   2,400,000 55 Mobifone Mua sim
23 0903.36.4994   1,350,000 47 Mobifone Mua sim
24 0901.48.4994   1,450,000 48 Mobifone Mua sim
25 0901.41.4994   1,350,000 41 Mobifone Mua sim
26 0901.46.9494   1,650,000 46 Mobifone Mua sim
27 0902.38.4994   1,250,000 48 Mobifone Mua sim
28 0938.37.9494   2,100,000 56 Mobifone Mua sim
29 0931.13.4994   1,350,000 43 Mobifone Mua sim
30 0901.35.9494   1,650,000 44 Mobifone Mua sim
31 0901.44.4994   2,400,000 44 Mobifone Mua sim
32 079234.789.4   1,200,000 53 Mobifone Mua sim
33 093124.49.94   1,900,000 45 Mobifone Mua sim
34 0903.31.4994   1,350,000 42 Mobifone Mua sim
35 0902.81.9494   1,650,000 46 Mobifone Mua sim
36 0901.37.4994   1,450,000 46 Mobifone Mua sim
37 0901.40.9494   1,650,000 40 Mobifone Mua sim
38 0931.894.194   1,150,000 48 Mobifone Mua sim
39 0901.40.4994   1,350,000 40 Mobifone Mua sim
40 0902.43.4994   1,250,000 44 Mobifone Mua sim
41 093122.49.94   1,700,000 43 Mobifone Mua sim
42 0901.95.93.94   1,250,000 49 Mobifone Mua sim
43 0906.38.4994   1,350,000 52 Mobifone Mua sim
44 0901.399994   9,000,000 53 Mobifone Mua sim
45 0934.95.93.94   900,000 55 Mobifone Mua sim
46 0931.89.7894   1,250,000 58 Mobifone Mua sim
47 0903.75.4994   1,350,000 50 Mobifone Mua sim
48 0938.23.4994   1,550,000 51 Mobifone Mua sim
49 0938.98.9494   2,400,000 63 Mobifone Mua sim
50 0901.43.4994   1,450,000 43 Mobifone Mua sim