Sim năm sinh 1994 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0383.92.1994   2,440,000 1,950,000 48 Viettel Mua sim
102 0798.22.1994   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
103 0564.09.1994   1,160,000 930,000 47 Vietnamobile Mua sim
104 0856.06.11.94   900,000 720,000 40 Vinaphone Mua sim
105 0764.66.1994   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
106 0931.21.03.94   1,690,000 1,350,000 32 Mobifone Mua sim
107 0777.81.1994   4,130,000 3,300,000 53 Mobifone Mua sim
108 0825.01.06.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
109 0888.09.02.94   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
110 0567.72.1994   1,310,000 1,050,000 50 Vietnamobile Mua sim
111 0707.80.1994   1,690,000 1,350,000 45 Mobifone Mua sim
112 0357.81.1994   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
113 0708.76.1994   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
114 0385.73.1994   2,440,000 1,950,000 49 Viettel Mua sim
115 0888.24.02.94   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
116 0333.05.10.94   2,440,000 1,950,000 28 Viettel Mua sim
117 0789.97.1994   4,130,000 3,300,000 63 Mobifone Mua sim
118 0377.290.294   813,000 650,000 43 Viettel Mua sim
119 0835.01.05.94   900,000 720,000 35 Vinaphone Mua sim
120 0764.98.1994   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
121 0938.17.02.94   1,700,000 1,363,000 43 Mobifone Mua sim
122 0888.13.11.94   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
123 0786.32.1994   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
124 0333.07.08.94   2,440,000 1,950,000 37 Viettel Mua sim
125 0945.09.11.94   2,060,000 1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
126 0703.47.1994   2,440,000 1,950,000 44 Mobifone Mua sim
127 0969.17.03.94   2,310,000 1,850,000 48 Viettel Mua sim
128 0785.29.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
129 0769.62.1994   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
130 0975.26.12.94   2,190,000 1,750,000 45 Viettel Mua sim
131 0365.46.1994   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
132 0984.27.01.94   1,940,000 1,550,000 44 Viettel Mua sim
133 0829.14.1994   2,440,000 1,950,000 47 Vinaphone Mua sim
134 0765.85.1994   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
135 0944.09.11.94   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
136 0583.42.1994   1,160,000 930,000 45 Vietnamobile Mua sim
137 0786.60.1994   1,690,000 1,350,000 50 Mobifone Mua sim
138 0849.01.03.94   900,000 720,000 38 Vinaphone Mua sim
139 0888.02.07.94   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
140 0963.09.06.94   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
141 0965.17.12.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
142 084.777.1994   9,380,000 7,500,000 56 Vinaphone Mua sim
143 0965.11.07.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
144 0869.66.1994   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
145 0886.30.10.94   3,310,000 2,650,000 39 Vinaphone Mua sim
146 0373.18.12.94   1,380,000 1,100,000 38 Viettel Mua sim
147 0869.19.11.94   1,880,000 1,500,000 48 Viettel Mua sim
148 083779.1994   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
149 084.333.1994   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
150 0869.18.10.94   1,880,000 1,500,000 46 Viettel Mua sim