Sim năm sinh 1994 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0965.17.12.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
202 085886.1994   5,560,000 4,450,000 58 Vinaphone Mua sim
203 0903.05.1994   12,500,000 10,000,000 40 Mobifone Mua sim
204 083.222.1994   10,600,000 8,500,000 40 Vinaphone Mua sim
205 084.333.1994   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
206 0869.13.02.94   1,880,000 1,500,000 42 Viettel Mua sim
207 0799.68.1994   5,810,000 4,650,000 62 Mobifone Mua sim
208 0869.01.07.94   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
209 0869.04.02.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
210 0869.19.11.94   1,880,000 1,500,000 48 Viettel Mua sim
211 033838.1994   8,750,000 7,000,000 48 Viettel Mua sim
212 0373.18.12.94   1,380,000 1,100,000 38 Viettel Mua sim
213 0869.66.1994   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
214 083779.1994   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
215 0965.11.07.94   2,250,000 1,800,000 42 Viettel Mua sim
216 083777.1994   7,750,000 6,200,000 55 Vinaphone Mua sim
217 0964.21.05.94   1,080,000 860,000 40 Viettel Mua sim
218 0784.79.1994   1,880,000 1,500,000 58 Mobifone Mua sim
219 0937.21.09.94   1,080,000 860,000 44 Mobifone Mua sim
220 0793.72.1994   1,880,000 1,500,000 51 Mobifone Mua sim
221 0931.21.04.94   1,120,000 895,000 33 Mobifone Mua sim
222 0937.26.07.94   900,000 720,000 47 Mobifone Mua sim
223 0784.57.1994   1,880,000 1,500,000 54 Mobifone Mua sim
224 0896.95.1994   1,880,000 1,500,000 60 Mobifone Mua sim
225 0793.49.1994   1,500,000 1,200,000 55 Mobifone Mua sim
226 0937.19.08.94   988,000 790,000 50 Mobifone Mua sim
227 0937.08.01.94   1,030,000 825,000 41 Mobifone Mua sim
228 0784.75.1994   1,880,000 1,500,000 54 Mobifone Mua sim
229 0937.20.04.94   1,080,000 860,000 38 Mobifone Mua sim
230 0931.27.11.94   900,000 720,000 37 Mobifone Mua sim
231 0931.28.08.94   813,000 650,000 44 Mobifone Mua sim
232 0798.45.1994   1,310,000 1,050,000 56 Mobifone Mua sim
233 0931.25.04.94   988,000 790,000 37 Mobifone Mua sim
234 0786.63.1994   1,590,000 1,275,000 53 Mobifone Mua sim
235 0784.60.1994   1,310,000 1,050,000 48 Mobifone Mua sim
236 0797.38.1994   1,310,000 1,050,000 57 Mobifone Mua sim
237 0937.06.12.94   900,000 720,000 41 Mobifone Mua sim
238 0784.78.1994   1,880,000 1,500,000 57 Mobifone Mua sim
239 0785.36.1994   1,880,000 1,500,000 52 Mobifone Mua sim
240 0931.29.05.94   813,000 650,000 42 Mobifone Mua sim
241 0937.16.09.94   1,080,000 860,000 48 Mobifone Mua sim
242 0908.30.05.94   900,000 720,000 38 Mobifone Mua sim
243 0797.29.1994   1,590,000 1,275,000 57 Mobifone Mua sim
244 0931.21.02.94   1,080,000 860,000 31 Mobifone Mua sim
245 0797.49.1994   1,880,000 1,500,000 59 Mobifone Mua sim
246 0931.21.07.94   1,030,000 825,000 36 Mobifone Mua sim
247 0937.28.09.94   1,080,000 860,000 51 Mobifone Mua sim
248 0908.15.07.94   1,080,000 860,000 43 Mobifone Mua sim
249 0784.76.1994   1,880,000 1,500,000 55 Mobifone Mua sim
250 0785.27.1994   1,880,000 1,500,000 52 Mobifone Mua sim