Sim năm sinh 1994 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0964.21.05.94   1,080,000 860,000 40 Viettel Mua sim
302 0937.20.04.94   1,080,000 860,000 38 Mobifone Mua sim
303 0784.76.1994   1,880,000 1,500,000 55 Mobifone Mua sim
304 0798.25.1994   1,880,000 1,500,000 54 Mobifone Mua sim
305 0797.71.1994   1,880,000 1,500,000 54 Mobifone Mua sim
306 0797.29.1994   1,590,000 1,275,000 57 Mobifone Mua sim
307 0937.06.12.94   900,000 720,000 41 Mobifone Mua sim
308 0937.98.1994   2,310,000 1,850,000 59 Mobifone Mua sim
309 0931.27.03.94   900,000 720,000 38 Mobifone Mua sim
310 0931.25.02.94   1,030,000 825,000 35 Mobifone Mua sim
311 0937.27.05.94   988,000 790,000 46 Mobifone Mua sim
312 0937.08.01.94   1,030,000 825,000 41 Mobifone Mua sim
313 0792.36.1994   1,880,000 1,500,000 50 Mobifone Mua sim
314 0798.45.1994   1,310,000 1,050,000 56 Mobifone Mua sim
315 0793.89.1994   1,880,000 1,500,000 59 Mobifone Mua sim
316 0784.78.1994   1,880,000 1,500,000 57 Mobifone Mua sim
317 0785.36.1994   1,880,000 1,500,000 52 Mobifone Mua sim
318 0828.92.1994   2,300,000 52 Vinaphone Mua sim
319 0915.33.1994   2,200,000 44 Vinaphone Mua sim
320 085345.1994   2,600,000 48 Vinaphone Mua sim
321 081979.1994   5,900,000 57 Vinaphone Mua sim
322 081775.1994   3,000,000 51 Vinaphone Mua sim
323 083323.1994   1,750,000 42 Vinaphone Mua sim
324 082666.1994   8,800,000 51 Vinaphone Mua sim
325 082552.1994   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
326 0918.23.07.94   2,050,000 43 Vinaphone Mua sim
327 0918.26.07.94   2,050,000 46 Vinaphone Mua sim
328 083338.1994   3,000,000 48 Vinaphone Mua sim
329 082885.1994   2,400,000 54 Vinaphone Mua sim
330 085787.1994   1,550,000 58 Vinaphone Mua sim
331 0838.77.1994   3,000,000 56 Vinaphone Mua sim
332 082555.1994   5,500,000 48 Vinaphone Mua sim
333 0819.49.1994   1,550,000 54 Vinaphone Mua sim
334 0858.99.1994   1,750,000 62 Vinaphone Mua sim
335 0904.13.01.94   930,000 31 Mobifone Mua sim
336 0838.5.9.1994   1,050,000 56 Vinaphone Mua sim
337 0915.09.03.94   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
338 0833.99.1994   7,900,000 55 Vinaphone Mua sim
339 0828.96.1994   2,300,000 56 Vinaphone Mua sim
340 0857.66.1994   1,350,000 55 Vinaphone Mua sim
341 0839.33.1994   3,000,000 49 Vinaphone Mua sim
342 082557.1994   1,550,000 50 Vinaphone Mua sim
343 0915.26.1994   3,700,000 46 Vinaphone Mua sim
344 083567.1994   10,000,000 52 Vinaphone Mua sim
345 0822.63.1994   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
346 0825.94.1994   1,550,000 51 Vinaphone Mua sim
347 0825.96.1994   1,750,000 53 Vinaphone Mua sim
348 082887.1994   2,400,000 56 Vinaphone Mua sim
349 0839.7.6.1994   1,050,000 56 Vinaphone Mua sim
350 0915.09.07.94   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim