Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0383.24.02.95   786,000 550,000 36 Viettel Mua sim
2 0346.06.06.95   929,000 650,000 39 Viettel Mua sim
3 0352.13.12.95   929,000 650,000 31 Viettel Mua sim
4 0345.13.10.95   857,000 600,000 31 Viettel Mua sim
5 0364.19.11.95   857,000 600,000 39 Viettel Mua sim
6 0396.11.03.95   929,000 650,000 37 Viettel Mua sim
7 0346.11.04.95   829,000 580,000 33 Viettel Mua sim
8 0372.02.02.95   857,000 600,000 30 Viettel Mua sim
9 0373.22.12.95   1,070,000 750,000 34 Viettel Mua sim
10 0984.310.295   857,000 600,000 41 Viettel Mua sim
11 0917.08.07.95   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
12 0326.30.03.95   1,160,000 930,000 31 Viettel Mua sim
13 0969.28.04.95   2,310,000 1,850,000 52 Viettel Mua sim
14 0707.32.1995   3,500,000 2,800,000 43 Mobifone Mua sim
15 0938.06.10.95   1,700,000 1,363,000 41 Mobifone Mua sim
16 0333.05.10.95   2,440,000 1,950,000 29 Viettel Mua sim
17 0938.06.11.95   1,700,000 1,363,000 42 Mobifone Mua sim
18 0962.05.02.95   2,190,000 1,750,000 38 Viettel Mua sim
19 0777.92.1995   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
20 0777.020.595   2,500,000 2,000,000 42 Mobifone Mua sim
21 0769.62.1995   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
22 0977.22.01.95   2,190,000 1,750,000 42 Viettel Mua sim
23 0963.26.06.95   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
24 0917.26.11.95   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0704.41.1995   2,440,000 1,950,000 40 Mobifone Mua sim
26 0853.09.09.95   1,940,000 1,550,000 48 Vinaphone Mua sim
27 0785.19.1995   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
28 0989.14.09.95   3,750,000 3,000,000 54 Viettel Mua sim
29 0336.161.295   1,160,000 930,000 36 Viettel Mua sim
30 0829.14.1995   2,440,000 1,950,000 48 Vinaphone Mua sim
31 0814.21.02.95   900,000 720,000 32 Vinaphone Mua sim
32 0796.03.1995   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
33 0962.17.05.95   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
34 0786.57.1995   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
35 0776.65.1995   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
36 0888.09.12.95   2,060,000 1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
37 0888.31.10.95   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
38 0764.98.1995   2,440,000 1,950,000 58 Mobifone Mua sim
39 0977.23.01.95   2,310,000 1,850,000 43 Viettel Mua sim
40 0707.80.1995   1,690,000 1,350,000 46 Mobifone Mua sim
41 0764.66.1995   2,880,000 2,300,000 53 Mobifone Mua sim
42 0708.76.1995   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
43 0963.05.11.95   2,190,000 1,750,000 39 Viettel Mua sim
44 0786.41.1995   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
45 0914.28.10.95   2,060,000 1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
46 0769.08.1995   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
47 0962.06.12.95   2,190,000 1,750,000 40 Viettel Mua sim
48 0888.26.06.95   2,060,000 1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
49 0931.21.03.95   1,690,000 1,350,000 33 Mobifone Mua sim
50 0967.28.02.95   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim