Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.49.1995   1,140,000 62 Mobifone Mua sim
2 0898.40.1995   1,105,000 53 Mobifone Mua sim
3 0898.48.1995   1,140,000 61 Mobifone Mua sim
4 0799.74.1995   965,000 60 Mobifone Mua sim
5 0914.28.12.95   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
6 0962.17.05.95   1,650,000 44 Viettel Mua sim
7 0917.08.07.95   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
8 0786.57.1995   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
9 0888.26.06.95   1,550,000 52 Vinaphone Mua sim
10 0785.19.1995   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
11 0938.06.11.95   1,275,000 42 Mobifone Mua sim
12 0962.06.12.95   1,650,000 40 Viettel Mua sim
13 0707.32.1995   2,600,000 43 Mobifone Mua sim
14 0776.17.1995   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
15 0776.65.1995   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
16 0786.64.1995   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
17 0764.98.1995   1,850,000 58 Mobifone Mua sim
18 0784.45.1995   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
19 0853.09.09.95   1,275,000 48 Vinaphone Mua sim
20 0987.28.07.95   1,650,000 55 Viettel Mua sim
21 0963.05.11.95   1,650,000 39 Viettel Mua sim
22 0388.07.06.95   930,000 46 Viettel Mua sim
23 0889.04.09.95   860,000 52 Vinaphone Mua sim
24 0385.73.1995   1,850,000 50 Viettel Mua sim
25 0704.41.1995   1,850,000 40 Mobifone Mua sim
26 0786.41.1995   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
27 0708.76.1995   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
28 0796.03.1995   1,850,000 49 Mobifone Mua sim
29 0814.21.02.95   720,000 32 Vinaphone Mua sim
30 0764.66.1995   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
31 0965.17.06.95   1,650,000 48 Viettel Mua sim
32 0853.41.1995   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
33 0962.05.02.95   1,650,000 38 Viettel Mua sim
34 0901.25.09.95   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
35 0977.23.01.95   1,750,000 43 Viettel Mua sim
36 0915.01.04.95   1,550,000 34 Vinaphone Mua sim
37 0944.09.06.95   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
38 0336.161.295   930,000 36 Viettel Mua sim
39 0967.27.03.95   1,650,000 48 Viettel Mua sim
40 0914.30.08.95   1,550,000 39 Vinaphone Mua sim
41 0914.28.02.95   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
42 0967.28.02.95   1,650,000 48 Viettel Mua sim
43 0583.16.1995   930,000 47 Vietnamobile Mua sim
44 0888.09.12.95   1,550,000 50 Vinaphone Mua sim
45 0888.25.02.95   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
46 0934.13.06.95   1,125,000 40 Mobifone Mua sim
47 0888.24.09.95   1,550,000 53 Vinaphone Mua sim
48 0938.06.10.95   1,275,000 41 Mobifone Mua sim
49 0769.62.1995   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
50 0583.82.1995   930,000 50 Vietnamobile Mua sim