Sim năm sinh 1995

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0784.58.5995   1,300,000 60 Mobifone Mua sim
2 0789.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
3 078.666.999.5   3,500,000 65 Mobifone Mua sim
4 0783.57.5995   1,300,000 58 Mobifone Mua sim
5 079.777.999.5   4,000,000 69 Mobifone Mua sim
6 0708.47.9595   1,300,000 54 Mobifone Mua sim
7 089.887.5995   1,000,000 68 Mobifone Mua sim
8 0798.18.9595   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
9 0786779595   1,700,000 63 Mobifone Mua sim
10 0798.18.5995   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
11 078.333.999.5   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
12 079.888.999.5   12,700,000 72 Mobifone Mua sim
13 0783.68.9595   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
14 0797899595   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
15 079.777.5995   2,100,000 65 Mobifone Mua sim
16 078.333.9595   2,300,000 52 Mobifone Mua sim
17 070.333.999.5   3,500,000 48 Mobifone Mua sim
18 0798.58.5995   1,700,000 65 Mobifone Mua sim
19 0765.88.5995   1,700,000 62 Mobifone Mua sim
20 0783229595   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
21 0783.22.5995   1,700,000 50 Mobifone Mua sim
22 0798.68.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
23 0792.55.9995   1,700,000 60 Mobifone Mua sim
24 078.333.5995   2,100,000 52 Mobifone Mua sim
25 0797.37.9595   1,700,000 61 Mobifone Mua sim
26 0765599595   4,000,000 60 Mobifone Mua sim
27 0793.45.95.95   2,500,000 56 Mobifone Mua sim
28 0798.86.9595   2,300,000 66 Mobifone Mua sim
29 079.888.5995   2,100,000 68 Mobifone Mua sim
30 0707.75.95.95   2,100,000 54 Mobifone Mua sim
31 07.0440.5995   1,300,000 43 Mobifone Mua sim
32 0798.58.9595   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
33 0785.55.95.95   7,700,000 58 Mobifone Mua sim
34 070.333.5995   2,300,000 44 Mobifone Mua sim
35 078.666.5995   2,300,000 61 Mobifone Mua sim
36 0792669595   1,700,000 58 Mobifone Mua sim
37 0797.79.5995   2,300,000 67 Mobifone Mua sim
38 0792.55.95.95   3,500,000 56 Mobifone Mua sim
39 0797799595   3,300,000 67 Mobifone Mua sim
40 0783.53.5995   1,200,000 54 Mobifone Mua sim
41 0934.16.5995   1,450,000 51 Mobifone Mua sim
42 0931.55.65.95   1,900,000 48 Mobifone Mua sim
43 0898.54.9595   1,500,000 62 Mobifone Mua sim
44 0931.25.65.95   1,900,000 45 Mobifone Mua sim
45 0934.8668.95   900,000 58 Mobifone Mua sim
46 0931.895.195   1,150,000 50 Mobifone Mua sim
47 0932.63.5995   1,350,000 51 Mobifone Mua sim
48 0898.495.895   1,150,000 65 Mobifone Mua sim
49 0901.491.495   1,250,000 42 Mobifone Mua sim
50 0978.90.96.95   1,300,000 62 Viettel Mua sim