Sim năm sinh 1995 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0829.14.1995   2,440,000 1,950,000 48 Vinaphone Mua sim
102 0388.07.06.95   1,230,000 980,000 46 Viettel Mua sim
103 0914.30.08.95   2,060,000 1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
104 0966.04.06.95   2,310,000 1,850,000 45 Viettel Mua sim
105 0938.06.11.95   1,830,000 1,463,000 42 Mobifone Mua sim
106 0326.30.03.95   1,230,000 980,000 31 Viettel Mua sim
107 0888.16.07.95   2,060,000 1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
108 0987.28.07.95   2,190,000 1,750,000 55 Viettel Mua sim
109 0901.25.09.95   2,750,000 2,200,000 40 Mobifone Mua sim
110 0888.09.12.95   2,060,000 1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
111 0917.26.11.95   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
112 0948.09.11.95   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
113 0853.41.1995   2,440,000 1,950,000 45 Vinaphone Mua sim
114 0336.161.295   1,230,000 980,000 36 Viettel Mua sim
115 0967.28.02.95   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim
116 0796.03.1995   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
117 0786.41.1995   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
118 0564.10.1995   1,230,000 980,000 40 Vietnamobile Mua sim
119 0385.73.1995   2,440,000 1,950,000 50 Viettel Mua sim
120 0915.01.04.95   2,060,000 1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
121 0977.22.01.95   2,190,000 1,750,000 42 Viettel Mua sim
122 0785.19.1995   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
123 0776.65.1995   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
124 0333.05.11.95   2,440,000 1,950,000 30 Viettel Mua sim
125 0946.09.11.95   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
126 0969.28.04.95   2,310,000 1,850,000 52 Viettel Mua sim
127 0708.76.1995   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
128 0333.07.08.95   2,440,000 1,950,000 38 Viettel Mua sim
129 0853.09.09.95   1,880,000 1,500,000 48 Vinaphone Mua sim
130 0764.66.1995   2,880,000 2,300,000 53 Mobifone Mua sim
131 0917.08.09.95   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
132 0963.26.06.95   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
133 0784.45.1995   2,440,000 1,950,000 52 Mobifone Mua sim
134 0707.80.1995   1,560,000 1,250,000 46 Mobifone Mua sim
135 0704.41.1995   2,440,000 1,950,000 40 Mobifone Mua sim
136 0888.31.10.95   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
137 0888.06.01.95   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
138 0965.17.05.95   2,190,000 1,750,000 47 Viettel Mua sim
139 0849.10.09.95   963,000 770,000 45 Vinaphone Mua sim
140 0766.15.1995   2,440,000 1,950,000 49 Mobifone Mua sim
141 0814.21.02.95   963,000 770,000 32 Vinaphone Mua sim
142 0914.28.10.95   2,060,000 1,650,000 39 Vinaphone Mua sim
143 0786.57.1995   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
144 0703.65.1995   2,440,000 1,950,000 45 Mobifone Mua sim
145 0938.17.02.95   1,830,000 1,463,000 44 Mobifone Mua sim
146 0965.14.01.95   2,190,000 1,750,000 40 Viettel Mua sim
147 0944.09.06.95   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
148 0934.13.06.95   1,560,000 1,250,000 40 Mobifone Mua sim
149 0989.14.09.95   3,750,000 3,000,000 54 Viettel Mua sim
150 0889.04.09.95   1,140,000 910,000 52 Vinaphone Mua sim