Sim năm sinh 1995 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0777.020.595   2,500,000 2,000,000 42 Mobifone Mua sim
202 0764.98.1995   2,440,000 1,950,000 58 Mobifone Mua sim
203 0914.28.02.95   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
204 0963.05.11.95   2,190,000 1,750,000 39 Viettel Mua sim
205 0931.21.03.95   1,560,000 1,250,000 33 Mobifone Mua sim
206 0967.27.03.95   2,190,000 1,750,000 48 Viettel Mua sim
207 0977.23.01.95   2,310,000 1,850,000 43 Viettel Mua sim
208 0786.64.1995   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
209 0777.92.1995   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
210 0914.28.12.95   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
211 0583.16.1995   1,230,000 980,000 47 Vietnamobile Mua sim
212 0888.25.02.95   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
213 0888.17.03.95   2,060,000 1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
214 0917.08.07.95   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
215 0348.09.07.95   790,000 45 Viettel Mua sim
216 0335.27.09.95   790,000 43 Viettel Mua sim
217 0387.20.07.95   790,000 41 Viettel Mua sim
218 0367.40.1995   1,400,000 44 Viettel Mua sim
219 0348.09.03.95   790,000 41 Viettel Mua sim
220 0374.21.04.95   790,000 35 Viettel Mua sim
221 0378.01.04.95   790,000 37 Viettel Mua sim
222 0375.08.02.95   790,000 39 Viettel Mua sim
223 0365.20.03.95   790,000 33 Viettel Mua sim
224 0348.15.12.95   790,000 38 Viettel Mua sim
225 0332.21.07.95   790,000 32 Viettel Mua sim
226 0339.13.01.95   790,000 34 Viettel Mua sim
227 0378.20.03.95   790,000 37 Viettel Mua sim
228 0397.26.02.95   790,000 43 Viettel Mua sim
229 0379.30.1995   1,400,000 46 Viettel Mua sim
230 0384.07.01.95   790,000 37 Viettel Mua sim
231 0382.27.04.95   790,000 40 Viettel Mua sim
232 0328.29.02.95   790,000 40 Viettel Mua sim
233 0373.17.02.95   790,000 37 Viettel Mua sim
234 0372.12.07.95   790,000 36 Viettel Mua sim
235 0354.21.03.95   790,000 32 Viettel Mua sim
236 0365.28.02.95   790,000 40 Viettel Mua sim
237 0852.29.10.95   930,000 41 Vinaphone Mua sim
238 0354.02.02.95   790,000 30 Viettel Mua sim
239 0394.85.1995   1,400,000 53 Viettel Mua sim
240 0356.14.1995   1,273,000 43 Viettel Mua sim
241 0349.24.08.95   790,000 44 Viettel Mua sim
242 0328.22.07.95   790,000 38 Viettel Mua sim
243 0367.09.02.95   825,000 41 Viettel Mua sim
244 0354.15.02.95   720,000 34 Viettel Mua sim
245 0394.29.09.95   790,000 50 Viettel Mua sim
246 0328.21.03.95   790,000 33 Viettel Mua sim
247 0348.33.1995   1,400,000 45 Viettel Mua sim
248 0327.26.05.95   790,000 39 Viettel Mua sim
249 0888.20.01.95   1,150,000 41 Vinaphone Mua sim
250 0375.27.11.95   790,000 40 Viettel Mua sim