Sim năm sinh 1995 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0888.24.07.95   930,000 51 Vinaphone Mua sim
302 0349.25.06.95   790,000 43 Viettel Mua sim
303 0328.22.08.95   790,000 39 Viettel Mua sim
304 0358.18.07.95   790,000 46 Viettel Mua sim
305 0372.02.12.95   790,000 31 Viettel Mua sim
306 0389.04.10.95   720,000 39 Viettel Mua sim
307 0328.30.10.95   790,000 31 Viettel Mua sim
308 0378.23.12.95   790,000 40 Viettel Mua sim
309 0327.31.07.95   790,000 37 Viettel Mua sim
310 0342.87.1995   1,400,000 48 Viettel Mua sim
311 0949.06.05.95   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
312 082.944.1995   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
313 082.479.1995   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
314 082.788.1995   1,650,000 57 Vinaphone Mua sim
315 085.844.1995   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
316 0916.16.09.95   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
317 082.844.1995   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
318 085.366.1995   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
319 083.644.1995   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
320 085.744.1995   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
321 082.377.1995   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
322 0942.01.05.95   1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
323 081.344.1995   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
324 081.739.1995   1,650,000 52 Vinaphone Mua sim
325 081.744.1995   1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
326 081.479.1995   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
327 0919.291.295   1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
328 081.439.1995   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
329 085.944.1995   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
330 082.439.1995   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
331 081.544.1995   1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
332 085.377.1995   1,650,000 54 Vinaphone Mua sim
333 081.433.1995   1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
334 0913.20.07.95   1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
335 085.644.1995   1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
336 0939.25.10.95   2,000,000 43 Mobifone Mua sim
337 0907.03.03.95   3,500,000 36 Mobifone Mua sim
338 0907.25.03.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
339 0939.22.02.95   2,300,000 41 Mobifone Mua sim
340 0896.7.1.1995   1,900,000 55 Mobifone Mua sim
341 0907.18.01.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
342 0901.21.07.95   1,900,000 34 Mobifone Mua sim
343 0901.06.03.95   2,000,000 33 Mobifone Mua sim
344 0907.31.03.95   1,250,000 37 Mobifone Mua sim
345 0907.03.01.95   1,250,000 34 Mobifone Mua sim
346 0907.19.08.95   1,900,000 48 Mobifone Mua sim
347 0896.7.3.1995   1,900,000 57 Mobifone Mua sim
348 0939.15.10.95   2,000,000 42 Mobifone Mua sim
349 0939.26.06.95   2,000,000 49 Mobifone Mua sim
350 0901.09.10.95   2,000,000 34 Mobifone Mua sim