Sim năm sinh 1995 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0901.01.10.95   3,000,000 26 Mobifone Mua sim
402 0907.18.09.95   1,900,000 48 Mobifone Mua sim
403 0907.03.07.95   1,250,000 40 Mobifone Mua sim
404 0901.28.05.95   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
405 0907.08.10.95   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
406 0907.01.02.95   1,250,000 33 Mobifone Mua sim
407 0896.70.1995   1,250,000 54 Mobifone Mua sim
408 0907.02.07.95   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
409 0907.16.02.95   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
410 0896.7.2.1995   1,900,000 56 Mobifone Mua sim
411 0931.06.09.95   1,900,000 42 Mobifone Mua sim
412 0907.16.07.95   1,900,000 44 Mobifone Mua sim
413 0907.31.01.95   1,250,000 35 Mobifone Mua sim
414 0907.22.06.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
415 0901.07.11.95   1,900,000 33 Mobifone Mua sim
416 0907.16.03.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
417 0907.02.11.95   1,900,000 34 Mobifone Mua sim
418 0907.1.4.1995   2,500,000 45 Mobifone Mua sim
419 0939.05.01.95   2,000,000 41 Mobifone Mua sim
420 0907.05.03.95   1,900,000 38 Mobifone Mua sim
421 0907.26.02.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
422 0907.19.03.95   1,900,000 43 Mobifone Mua sim
423 0907.10.08.95   1,900,000 39 Mobifone Mua sim
424 0907.27.01.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
425 0907.11.03.95   1,250,000 35 Mobifone Mua sim
426 0907.06.11.95   1,900,000 38 Mobifone Mua sim
427 0939.27.10.95   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
428 0907.11.01.95   1,900,000 33 Mobifone Mua sim
429 0896.7.4.1995   1,800,000 58 Mobifone Mua sim
430 0939.22.01.95   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
431 0939.08.08.95   3,800,000 51 Mobifone Mua sim
432 0907.09.03.95   1,900,000 42 Mobifone Mua sim
433 0939.19.03.95   2,000,000 48 Mobifone Mua sim
434 0907.16.06.95   1,900,000 43 Mobifone Mua sim
435 0901.01.07.95   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
436 0901.0901.95   6,500,000 34 Mobifone Mua sim
437 0907.18.06.95   1,900,000 45 Mobifone Mua sim
438 0939.11.08.95   2,000,000 45 Mobifone Mua sim
439 0901.07.03.95   1,900,000 34 Mobifone Mua sim
440 0901.01.06.95   3,000,000 31 Mobifone Mua sim
441 0907.17.05.95   1,900,000 43 Mobifone Mua sim
442 0896.04.1995   1,500,000 51 Mobifone Mua sim
443 0907.29.10.95   1,900,000 42 Mobifone Mua sim
444 0939.27.08.95   2,000,000 52 Mobifone Mua sim
445 0907.21.03.95   1,900,000 36 Mobifone Mua sim
446 0907.23.08.95   1,900,000 43 Mobifone Mua sim
447 0907.12.07.95   1,900,000 40 Mobifone Mua sim
448 0907.21.05.95   1,900,000 38 Mobifone Mua sim
449 0907.19.06.95   1,900,000 46 Mobifone Mua sim
450 0939.01.01.95   4,000,000 37 Mobifone Mua sim