Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0862.18.09.96   929,000 650,000 49 Viettel Mua sim
2 0353.24.03.96   857,000 600,000 35 Viettel Mua sim
3 0377.06.05.96   929,000 650,000 43 Viettel Mua sim
4 0334.13.03.96   857,000 600,000 32 Viettel Mua sim
5 0866.14.11.96   929,000 650,000 42 Viettel Mua sim
6 0333.18.10.96   929,000 650,000 34 Viettel Mua sim
7 0325.02.04.96   929,000 650,000 31 Viettel Mua sim
8 0868.14.11.96   929,000 650,000 44 Viettel Mua sim
9 0349.22.09.96   929,000 650,000 44 Viettel Mua sim
10 0382.16.10.96   929,000 650,000 36 Viettel Mua sim
11 0357.11.08.96   929,000 650,000 40 Viettel Mua sim
12 0358.28.07.96   929,000 650,000 48 Viettel Mua sim
13 0989.18.07.96   3,750,000 3,000,000 57 Viettel Mua sim
14 0914.28.02.96   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
15 0842.28.09.96   900,000 720,000 48 Vinaphone Mua sim
16 0914.08.09.96   2,060,000 1,650,000 46 Vinaphone Mua sim
17 0916.20.07.96   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
18 0974.06.05.96   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
19 0974.25.01.96   2,190,000 1,750,000 43 Viettel Mua sim
20 0813.34.1996   2,440,000 1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
21 0784.88.1996   2,880,000 2,300,000 60 Mobifone Mua sim
22 0967.04.03.96   2,190,000 1,750,000 44 Viettel Mua sim
23 0365.17.1996   2,440,000 1,950,000 47 Viettel Mua sim
24 0914.28.10.96   2,060,000 1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0857.11.08.96   900,000 720,000 45 Vinaphone Mua sim
26 0786.64.1996   2,440,000 1,950,000 56 Mobifone Mua sim
27 0946.09.11.96   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim
28 0888.29.09.96   2,060,000 1,650,000 59 Vinaphone Mua sim
29 0796.06.1996   2,440,000 1,950,000 53 Mobifone Mua sim
30 0707.31.1996   3,500,000 2,800,000 43 Mobifone Mua sim
31 0785.19.1996   2,440,000 1,950,000 55 Mobifone Mua sim
32 0786.000.996   953,000 762,000 45 Mobifone Mua sim
33 0586.57.1996   1,160,000 930,000 56 Vietnamobile Mua sim
34 0914.28.04.96   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
35 0583.74.1996   1,160,000 930,000 52 Vietnamobile Mua sim
36 0944.09.11.96   2,060,000 1,650,000 43 Vinaphone Mua sim
37 0765.74.1996   2,440,000 1,950,000 54 Mobifone Mua sim
38 0914.28.05.96   2,060,000 1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
39 0888.27.09.96   2,060,000 1,650,000 57 Vinaphone Mua sim
40 0962.04.11.96   2,190,000 1,750,000 38 Viettel Mua sim
41 0962.28.04.96   2,190,000 1,750,000 46 Viettel Mua sim
42 0919.27.08.96   2,060,000 1,650,000 51 Vinaphone Mua sim
43 0797.63.1996   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim
44 0359.77.1996   2,880,000 2,300,000 56 Viettel Mua sim
45 0768.78.1996   2,440,000 1,950,000 61 Mobifone Mua sim
46 0888.16.01.96   2,060,000 1,650,000 47 Vinaphone Mua sim
47 0857.28.06.96   900,000 720,000 51 Vinaphone Mua sim
48 0989.07.07.96   3,750,000 3,000,000 55 Viettel Mua sim
49 0943.09.08.96   2,060,000 1,650,000 48 Vinaphone Mua sim
50 0917.09.04.96   2,060,000 1,650,000 45 Vinaphone Mua sim