Sim năm sinh 1996

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.87.1996   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
2 0934.120.696   1,210,000 40 Mobifone Mua sim
3 0931.89.1996   5,400,000 55 Mobifone Mua sim
4 0914.28.04.96   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
5 0589.26.11.96   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
6 0963.07.04.96   1,650,000 44 Viettel Mua sim
7 0773.84.1996   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
8 0944.09.08.96   1,550,000 49 Vinaphone Mua sim
9 0974.27.04.96   1,650,000 48 Viettel Mua sim
10 0914.28.05.96   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
11 0797.63.1996   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
12 0564.09.1996   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
13 0888.28.07.96   1,550,000 56 Vinaphone Mua sim
14 0365.17.1996   1,850,000 47 Viettel Mua sim
15 0829.14.1996   1,850,000 49 Vinaphone Mua sim
16 0974.25.01.96   1,650,000 43 Viettel Mua sim
17 0707.35.1996   2,600,000 47 Mobifone Mua sim
18 0769.61.1996   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
19 0564.08.1996   930,000 48 Vietnamobile Mua sim
20 0962.27.04.96   1,650,000 45 Viettel Mua sim
21 0827.97.1996   1,850,000 58 Vinaphone Mua sim
22 0946.09.11.96   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
23 0764.70.1996   1,125,000 49 Mobifone Mua sim
24 0707.31.1996   2,600,000 43 Mobifone Mua sim
25 0978.02.04.96   1,650,000 45 Viettel Mua sim
26 0796.06.1996   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
27 0931.21.03.96   1,125,000 34 Mobifone Mua sim
28 0786.64.1996   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
29 0784.88.1996   2,100,000 60 Mobifone Mua sim
30 0359.77.1996   2,100,000 56 Viettel Mua sim
31 0944.09.11.96   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
32 0798.22.1996   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
33 0914.28.10.96   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
34 0916.12.03.96   1,550,000 37 Vinaphone Mua sim
35 0765.82.1996   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
36 0914.28.07.96   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
37 0857.28.06.96   720,000 51 Vinaphone Mua sim
38 0987.28.04.96   1,650,000 53 Viettel Mua sim
39 0785.19.1996   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
40 0589.22.1996   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
41 0914.28.02.96   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
42 0842.28.09.96   720,000 48 Vinaphone Mua sim
43 0989.07.01.96   2,800,000 49 Viettel Mua sim
44 0916.20.07.96   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
45 0586.57.1996   930,000 56 Vietnamobile Mua sim
46 0974.27.12.96   1,650,000 47 Viettel Mua sim
47 0857.11.08.96   720,000 45 Vinaphone Mua sim
48 0813.34.1996   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
49 0762.15.1996   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
50 0844.26.02.96   720,000 41 Vinaphone Mua sim