Sim năm sinh 1996 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0943.09.08.96   1,550,000 48 Vinaphone Mua sim
102 0967.04.03.96   1,650,000 44 Viettel Mua sim
103 0987.28.04.96   1,650,000 53 Viettel Mua sim
104 0914.28.05.96   1,550,000 44 Vinaphone Mua sim
105 0946.09.11.96   1,550,000 45 Vinaphone Mua sim
106 0798.22.1996   2,100,000 53 Mobifone Mua sim
107 0963.07.04.96   1,650,000 44 Viettel Mua sim
108 0978.02.04.96   1,650,000 45 Viettel Mua sim
109 0944.09.08.96   1,550,000 49 Vinaphone Mua sim
110 0707.31.1996   2,600,000 43 Mobifone Mua sim
111 0786.06.1996   1,850,000 52 Mobifone Mua sim
112 0385.73.1996   1,850,000 51 Viettel Mua sim
113 0564.09.1996   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
114 0962.28.04.96   1,650,000 46 Viettel Mua sim
115 0792.59.1996   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
116 0916.20.07.96   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
117 0773.84.1996   1,850,000 54 Mobifone Mua sim
118 0797.63.1996   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
119 0785.97.1996   1,850,000 61 Mobifone Mua sim
120 0583.74.1996   930,000 52 Vietnamobile Mua sim
121 0844.26.02.96   720,000 41 Vinaphone Mua sim
122 0769.86.1996   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
123 0365.17.1996   1,850,000 47 Viettel Mua sim
124 0775.70.1996   1,125,000 51 Mobifone Mua sim
125 0583.73.1996   930,000 51 Vietnamobile Mua sim
126 0842.28.09.96   720,000 48 Vinaphone Mua sim
127 0765.82.1996   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
128 0989.18.07.96   2,800,000 57 Viettel Mua sim
129 0857.28.06.96   720,000 51 Vinaphone Mua sim
130 0974.27.04.96   1,650,000 48 Viettel Mua sim
131 0914.08.09.96   1,550,000 46 Vinaphone Mua sim
132 0768.78.1996   1,850,000 61 Mobifone Mua sim
133 0857.11.08.96   720,000 45 Vinaphone Mua sim
134 0786.64.1996   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
135 0589.26.11.96   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
136 0989.07.07.96   2,800,000 55 Viettel Mua sim
137 0974.27.12.96   1,650,000 47 Viettel Mua sim
138 0796.06.1996   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
139 0914.28.10.96   1,550,000 40 Vinaphone Mua sim
140 0901.25.09.96   2,000,000 41 Mobifone Mua sim
141 0359.77.1996   2,100,000 56 Viettel Mua sim
142 0914.28.02.96   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
143 0974.25.01.96   1,650,000 43 Viettel Mua sim
144 0707.35.1996   2,600,000 47 Mobifone Mua sim
145 0888.16.01.96   1,550,000 47 Vinaphone Mua sim
146 0974.06.05.96   1,650,000 46 Viettel Mua sim
147 0919.27.08.96   1,550,000 51 Vinaphone Mua sim
148 0764.31.1996   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
149 0989.07.01.96   2,800,000 49 Viettel Mua sim
150 0931.21.03.96   1,125,000 34 Mobifone Mua sim