Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0817.95.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0825.13.1999 10.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0859.56.1999 6.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0813.62.1999 6.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0818.27.1999 6.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0859.38.1999 6.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0837.02.1999 4.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0837.59.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0812.36.1999 7.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0812.95.1999 6.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0859.57.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0817.97.1999 5.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0857.95.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0838.67.1999 6.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0859.73.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0839.85.1999 6.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0817.56.1999 5.620.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0813.95.1999 6.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0857.02.09.99 6.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0836.22.1999 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0818.52.1999 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0818.25.1999 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0816.60.1999 6.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0852.89.1999 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua