Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1001 1.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0784.11.1001 800.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0966.22.10.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0969.28.11.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0988.04.12.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0363.10.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0389.03.03.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0984.10.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0978.12.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0967.25.05.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0972.26.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0392.02.06.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0345.14.06.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0352.26.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0339.13.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0975.19.05.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0973.10.05.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0964.10.08.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0327.01.04.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0963.29.03.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0984.25.04.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0966.10.02.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0974.13.02.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0345.13.03.01 960.000 Sim năm sinh Đặt mua