Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0971.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0358.27.09.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0392.04.04.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0352.07.09.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0979.24.02.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0978.29.01.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0333.02.01.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0978.27.07.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0332.15.02.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0963.24.01.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0373.17.07.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0962.26.04.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0965.09.06.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0962.27.06.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0974.25.12.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0963.29.02.05 960.000 Sim năm sinh Đặt mua