Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 097.123.0606 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0971.14.0606 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0974.20.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0378.60.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0372.17.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 098959.6.2.06 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 098925.5.9.06 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 034567.2006 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0867.77.2006 6.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0975.37.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0987.47.2006 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0974.30.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0975.44.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0369.99.2006 6.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0975.94.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0862.55.2006 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0325.55.2006 6.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0862.28.2006 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0966.40.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0966.30.2006 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0862.25.2006 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0967.42.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0978.70.2006 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0964.90.2006 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua