Sim Năm Sinh 2008

Xem thêm danh sách +888 Sim Năm Sinh 2008 giảm giá đến 50% chỉ có tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2008

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0808 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0334.90.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0399.30.07.08 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0393.24.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0343.49.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0383.52.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0348.45.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0379.20.07.08 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0394.81.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0337.10.07.08 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0374.15.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0329.49.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0344.21.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0374.21.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0339.74.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0364.69.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0376.49.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0396.50.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0358.70.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0383.58.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0354.92.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0334.71.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0348.52.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0372.49.2008 960.000 Sim năm sinh Đặt mua